19. mai er internasjonal dag for donasjon av morsmelk

Tolv sykehus i Norge har melkebank, deriblant St. Olav, og det vokser frem stadig flere melkebanker rundt om i verden. For syke nyfødte og for-tidlig fødte barn er morsmelk et viktig tillegg til medisiner og behandling.

Astrid Haugen
Publisert 31.05.2016
Sist oppdatert 20.07.2016

Morsmelkerstatning gir ikke de samme immunstoffene som morsmelk. WHO dokumenterer at spedbarnsdødeligheten og sykdomsforekomsten hos premature barn går ned når barna får morsmelk.
Ofte er det bare snakk om dager før mor selv får produksjon av melk, og de første dråpene som et barn får fra en donor gir en god start, og setter i gang immunforsvaret hos barnet.

Norsk bistand ved melkebank i India

På verdensbasis er det cirka 500 melkebanker. I India har Oslo universitetssykehus hatt et samarbeidsprosjekt siden 2012 for å få ned spedbarnsdødeligheten. Ernæring, ammehjelp og melkebank er blant områder hvor norske sykepleiere har bidratt. I mars 2015 åpnet en melkebank i Jaipur hvor leder for melkebanken i Norge, Anne Grøvslien, har hatt en viktig rolle. 

-Etter et års drift har 947 premature eller syke barn mottatt bankmelk ved sykehuset. 2159 mødre har donert melk, og 899 liter melk ble donert, sier Anne Grøvslien, OUS (bildet). Dette er vi veldig fornøyd med. Morsmelk er viktig, og spesielt viktig i India hvor tilgang på rent vann kan være en utfordring. Morsmelkerstatning blandet med urent vann er livsfarlig for de aller minste. 

En person med langt hår smilende

Nedgang i mengde melk i Norge

I 2015 var det 330 mødre som leverte melk i Norge. Tilsammen 4514 liter. Tallene viser en nedadgående trend siden 2007. I 2008 mottok Melkebanken totalt hele 6456 liter morsmelk.

Grøvslien synes det er vanskelig å spekulere i hva årsaken til akkurat dette kan være, men hun tror det har en sammenheng med at kvinner slutter å amme tidligere.

– Jeg opplever at foreldre er mer opptatte nå enn før og at de reiser oftere bort i permisjonen. Dette gjør det vanskelig å gi morsmelk, sier hun.
Behovet for melk varierer veldig, fra nesten helt tomt til så fullt at vi må avvise potensielle givere. Det er viktig for oss at ingen skal oppleve dette som et press, eller bli skuffet om vi noen ganger må avvise melk, sier Grøvslien.

Morsmelksentralen, St. Olavs Hospital

Hvem kan bli giver?

For å kunne bli giver av melk til de aller yngste, er det viktig å ta kontakt med Melkebanken så raskt som mulig. Noen melkebanker har avtale med flere lokale sykehus som kan ta imot melk og sende det inn.

Melkebanken får melk fra mødre som har mye melk og som ønsker å gjøre en ekstra innsats for barn som trenger det. Melken pumpes og fryses hjemme. All melk blir så testet. Melk med for høyt bakterieinnhold kan ikke brukes.

Alle som leverer melk må gjennom et grundig intervju og testes for smittsomme sykdommer. Det er ikke alle som kan gi melk og Melkebanken følger til dels de samme retningslinjene som for blodgivere for å sikre at mottakerne av melken utsettes for minimal risiko.

Mødrene skal være friske og ha kommet godt i gang med amming av eget barn. Alle som leverer melk får veiledning i forhold til hygiene og rutiner, og de får låne det utstyret de trenger. Det er best å starte levering til melkebanken før eget barn er 2 – 3 måneder.