20 års styreerfaring inntar lederstolen

Fredag 11. mars holdt hun sitt første styremøte som styreleder ved St. Olavs Hospital. Hun har jobbet aktivt med styrearbeid i over 20 år og hun har styreerfaring fra et 30-talls ulike virksomheter. Velkommen, Anne Breiby!

Frode Nikolaisen
Publisert 20.07.2016

Hun er ​riktignok ønsket velkommen til St. Olav tidligere også, Anne Breiby har nemlig sittet som styremedlem under tidligere styreleder Milian Myraunet i fire år allerede. Den nye styrelederen kjenner derfor godt til ​sykehuset og dets funksjon.

Styremøte_11mars_Breiby_01_555.jpg
Anne Breiby er ny styreleder ved St. Olavs Hospital fra 1. mars 2016. Her fra hennes første styremøte 11. mars 2016. Foto: Frode Nikolaisen

Skryter av jobben ved sykehuset

– Det har vært fire svært lærerike og interessante år som styremedlem. Det har gitt meg godt innblikk i en viktig og komplisert organisasjon, en organisasjon der det er gjort og gjøres mye godt arbeid. St. Olavs Hospital er viktig for samfunnet og ikke minst våre pasienter og vi vet alle at god helse er viktig, sier Anne Breiby.  
– Ikke minst er det gjort en fremragende jobb med å redusere ventetider, bare tenk på hva det betyr for pasientene både fysisk og psykisk. I den forbindelse vil jeg nevne den jobben som Avdeling for patologi og medisinsk genetikk har gjort når de har redusert gjennomsnittlig svartid på prøveresultater fra 60 til ti dager​. Det er en formidabel innsats og kun ett eksempel på den gode jobben som gjøres ved sykehuset, fortsetter styrelederen ivrig.

Hun innrømmer at det er med «skrekkblandet fryd» at hun tar fatt på oppgaven som styreleder ved universitetssykehuset. Hun forteller også at det er den største styrejobben hun har tatt på seg, til tross for over 20 års erfaring fra styrearbeid og engasjement i over 30 ulike styrestillinger.
– Nå har gleden overtatt, når jeg nå har enda bedre innsikt i hva dere i styrekollegiet har av kunnskap og erfaring, sier Anne Breiby med et smil ut til forsamlingen i det ekstraordinære styremøtet 11. mars. 

Styremøte_11mars_Hernes_03_555.jpg

Toril Nagelhus Hernes er ny nestleder i St. Olav-styret fra 1. mars 2016. Hun er til daglig instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultet NTNU. Foto: Frode Nikolaisen

Bred erfaring i hele styret

Her har hun konstituert styret, det vil si satt i gang styrearbeidet, med både gamle og nye medlemmer. Hun har hørt Jan Eirik Thoresen beskrive sin ferd fra kirurgi til flere titalls års med ledererfaring, hun har hørt Ingve Theodorsen forklare hva hans erfaring som forskningsdirektør i Statoil har å bety for styrearbeidet ved sykehuset. 
Breiby har fått høre om bakgrunnen til ansattrepresentantene Normann Sandvik, Lise Dragset og Stein Olav Samstad og hva de har bidratt med og bidrar med av erfaring. Og styret og ledelsen har fått møte det nye styremedlemmet Marit Bjartveit fra Oslo Universitetssykehus og den nye nestlederen i styret, Toril Nagelhus Hernes fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultet. 

Og Anne Breiby er klar på at jobben som styreleder ved St. Olavs Hospital ikke er noe one-woman-show.
– Et styre er et kollegium der alle styremedlemmer har en viktig rolle. Alle bidrar like mye og alle har like mye ansvar, sier Breiby.
– Jeg er sikker på at vi sammen i styret og sammen med ledelsen skal fatte kloke beslutninger fremover.

Styremøte_11mars_Bjartveit_01_555.jpg

Marit Bjartveit er nytt medlem av styret ved St. Olavs Hospital. Bjartveit er til daglig klinikksjef på Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Foto: Frode Nikolaisen

I 2015 ga Anne Breiby ut boken «Styrearbeid og eierstyring» sammen med Kjell Standal. Boken er ment for personer som er opptatt av styrearbeid i offentlige virksomheter og som vil øke sin kompetanse om dette. Boken er allerede brukt i styrearbeidet ved St. Olav, noe administrerende direktør Nils Kvernmo ga uttrykk for under styremøtet 11. mars.
– Jeg har selvfølgelig lest hele boken, men det er ett kapittel jeg har lest flere ganger. Og det er selvfølgelig kapitlet der forholdet mellom styreleder og daglig leder tas opp, sa Kvernmo til latter fra de øvrige medlemmene.

Ingen fare med Ålesund-linken

Anne Breiby er klar på at hun overtar et velfungerende styre etter jobben som avtroppende styreleder Milian Myraunet har gjort de siste seks årene. Hun har sett at St. Olavs Hospital gjennom klok drift har fjernet seg fra stadige underskudd til å levere bedre økonomisk enn forventet de siste årene.
– Jeg vet allerede at styret ved sykehuset har et godt samarbeid med administrasjonen og jeg vet at vi har veldig dyktige folk i ledelsen. Det at vi har et godt forhold er viktig fr den jobben St. Olav skal gjøre fremover.

Breiby har også registrert skepsisen fra fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag til at hun, som bor og lever i Ålesund, skal lede regionens universitetssykehus i Trondheim. ​At dette skulle være et problem ser hun ikke og beroliger fylkesordføreren i forkant av sitt første styremøte.
– Jeg har allerede avtalt et møte med både fylkesordføreren og ordføreren i Trondheim. De er svært viktige samarbeidspartnere for oss i rollen som lokal- og regionsykehus. St. Olav har jobbet tett og godt opp mot disse i lang tid og det skal vi fortsette med, sier Breiby.