301 dager uten trykksår

Økt bevissthet, forebyggende tiltak og enkle grep i arbeidshverdagen har gitt imponerende resultater for Avdeling for nyresykdommer ved St. Olavs Hospital.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 23.09.2016

Norske studier viser at rundt én av fem pasienter i norske sykehus og sykehjem får trykksår. Disse sårene, ofte omtalt som liggesår, bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død.

De aller fleste trykksår kan derimot forebygges, og det var nettopp dette nyreavdelinga ved Medisinsk klinikk valgte å fokusere på da de utarbeidet framdriftsplan for pasientsikkerhetsarbeidet i fjor vår. ​

Tar grep raskt

Nå har forbedringsarbeidet på avdelinga pågått i ett år, og resultatene har ikke latt vente på seg. Tertialrapporten som ble lagt fram i august viser nemlig at de har hatt hele 301 døgn uten trykksår. 

160920 Nyresykdommer Kjenstadbakk og Gimse Syrstad 555.jpg
GODE RESULTATER: Seksjonsleder Brit Elisabeth Kjenstadbakk, hjelpepleier Liv Gimse Syrstad (t.h.) og resten av de ansatte på Avdeling for nyresykdommer har lagt ned en solid og grundig innsats for å bedre pasientsikkerheten. Foto: Elling Finnanger Snøfugl.

Det gode arbeidet er blant annet blitt viet stor oppmerksomhet av kvalitetssjef Merete Blokkum i Hovedledelsen.

– Mye av det forebyggende arbeidet vi har gjort er grunnleggende sykepleie. Men, vi må rett og slett bare passe på å gjøre det vi skal gjøre, og nå føler jeg vi alle er bra drillet. Med en gang vi ser en liten tendens, så tar vi grep, forteller Elisabeth Røkke, som er sykepleiefaglig rådgiver i stab ved Medisinsk klinikk.

Kontrolltavle

Tirsdag ettermiddag vartet konstituert klinikksjef Tom Christian Martinsen opp med kake og kaffe for å gjøre stas på de ansatte ved Avdeling for nyresykdommer. 

Inne på pauserommet henger ei tavle med punktmåling som viser når tiltakene i forbedringsprogrammet er utført - og når de ikke er utført. Den henger der som en stadig påminner slik at de tydelig ser når ting ikke blir gjort godt nok.

– Ei slik tavle bidrar helt klart til å øke bevisstheten vår i det daglige arbeidet. Vi har gode resultater så langt, så nå gjelder det å holde fokuset videre, sier Brit Kjenstadbakk, som er seksjonsleder for sykepleie på avdelinga.

Forebyggende

Blant tiltakene er standardisering av bandasjebruk, avlastning ved å snu pasientene annenhver time, nye madrasser, påminnelse gjennom et lommekort med trykksårskala og forebyggende «screeening» av trykksår.

– Tidligere har vi brukt opp mot 50 forskjellige bandasjer, så vi har ryddet i skapene og heller konsentrert oss om å bli skikkelig godt kjent med bruken noen få. Ser vi at noen pasienter er i faresonen, legger vi på trykkavlastende bandasje med en gang, forklarer hun.

I pasientsikkerhetsarbeidet har de knyttet til seg flere ressurspersoner, deriblant spesialsykepleier ved Medisinsk klinikk, Hilde Norman, som i en periode har vært på daglige visitter for å øke bevisstheten.

– Kan gjøre stor forskjell

Konstituert klinikksjef Martinsen er svært fornøyd med de ansattes arbeid så langt, og ikke minst med at de gjennom kvalitetssjefen har blitt brukt som et eksempel til etterfølgelse for St. Olavs Hospital.

– Jeg har jo selv erfart tidligere hvilke store problemer trykksår kan skape dersom de ikke blir behandlet på skikkelig måte, sier han.​ 

– Her har vi et godt eksempel på hvordan enkle forebyggende grep kan gjøre stor forskjell for pasientene våre.​

Avdeling for nyresykdommer 555.jpg
FEIRET MED KAKE: F.v.: Hjelpepleier Liv Grete Syrstad, sekjsonsleder Brit Elisabeth Kjenstadbakk, avdelingssjef Knut Aasarød, sykepleiefaglig rådgiver Elisabeth Røkke, spesialsykepleier Hilde Norman og klinikksjef Tom Christian Martinsen ved Medisinsk klinikk. Foto: Elling Finnanger Snøfugl