35,7 prosent av befolkningen i kontakt med somatisk sykehus i 2015

1,9 millioner pasienter fikk behandling ved somatiske sykehus. Det tilsvarte 37,1 prosent av den norske befolkningen. Antall døgnopphold og polikliniske kontakter økte, og antall dagbehandlinger gikk ned. Dette viser nye tall fra Norsk pasientregister.

Astrid Haugen
Publisert 20.07.2016

- Antall døgnopphold økte 0,8 prosent og det var øyeblikkelig hjelp som bidro til veksten. Antall dagbehandlinger gikk ned med 0,6 prosent, mens antall polikliniske kontakter økte 5,0 prosent, heter det i rapporten fra Helsedirektoratet.

Sør-Trøndelag

35,7 prosent av befolkningen i fylket har hatt kontakt med somatiske sykehus i 2015, mens 10 prosent har hatt døgnopphold.

Pasientstrømmer

I 2015 foregikk over 90 prosent av oppholdene ved sykehus i eget RHF. Pasienter bosatt i Sør-Øst ble oftere behandlet ved regionens egne sykehus enn pasienter bosatt i andre regioner. Pasienter bosatt i Vest, Midt-Norge og Nord som ble behandlet utenfor eget RHF, ble i hovedsak behandlet ved sykehus ved Helse Sør-Øst RHF. Pasienter bosatt i Midt-Norge brukte private sykehus i større grad enn pasienter bosatt i de øvrige regionene, og det var ingen endring fra 2014. Andelen opphold ved private sykehus gikk ned for pasienter bosatt i Sør-Øst, Vest og Nord.

Regional utvikling

Antall døgnopphold økte i alle bostedsregioner, bortsett fra i Nord, fra 2014 til 2015. I samme periode gikk antall dagbehandlinger ned i alle bostedsregioner, bortsett fra i Vest. Antall polikliniske kontakter økte i alle bostedsregioner.

Tallene finner du i denne omfattende rapporten "Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste" PDF

Nøkkkletall for helsetjenesten i Norge. PDF

Om St. Olavs Hospital