Å spille hverandre gode

BLOGG: Å spille fotball er for så vidt enkelt, det er bare å få ballen i mål. Men fremragende pasientbehandling er komplisert.

Anita Wang Børseth, regional smittevernrådgiver
Publisert 20.07.2016

Vi ønsker å gi våre pasienter den beste behandlingen. Dagens helsetjeneste er avansert med høyteknologi innen kirurgi og bildediagnostikk, men fortsatt gjelder det grunnleggende i alle deler av helsetjenesten. Pasientene våre trenger fortsatt at vi er gode på lavteknologiske tiltak som riktig håndhygiene. 

Korrekt håndhygiene.​

Jeg ser aldri på fotball, men jeg har ikke unngått å høre om Nils Arne Eggens fotballideologi, og da jeg leste bloggen til Nils Kvernmo kom utrykket «at vi må spille hverandre gode», noe sykehuset og helsetjenesten forøvrig må tenke mer på. Helsetjenesten er kompleks og muligens trenger helsetjenesten en slik idelogi mer enn hva fotballen gjør. Det at kollegaer kan støtte opp om en korrekt håndhygienekultur og gi ros ved rett atferd, er noe helsetjenesten er veldig tjent med. 

Vår administrerende direktør skrev i sin blogg at vi nå går «til kamp mot sykehusinfeksjoner. Gode resultater motiverer, og legger et godt grunnlag for videre arbeid. Dette må vi ta med oss i kampen mot sykehusinfeksjoner».  Oppfordringen er klar, vi må også kjempe mot sykehusinfeksjoner som en del av vår fremragende pasientbehandling. 

Kampen mot sykehusinfeksjoner har aldri vært viktigere enn nå. Sanjay Saint som er Specialist-Hospitalist i Allied Research Program ved University of Michigan Health System kan fortelle oss at 70 prosent av sykehusinfeksjoner som pasienter får etter behandling, undersøkelse eller pleie, kunne vært forebygget med riktig håndhygiene. Dette handler om kultur og holdninger. 

Når man måler etterlevelse av håndhygiene er den gjennomsnittlig på 40 prosent! Den hyppigste anledningen for å utføre håndhygiene er etter kontakt med en pasient, og motivasjonen til dette er å beskytte seg selv. Vi har mye å jobbe med for å få på plass håndhygiene før kontakt med pasient; dette er et viktig tiltak som skal beskytte våre sårbare pasienter mot mulig smitte fra våre hender. Hva er nå bedre enn «å spille hverandre gode» også på dette området? Ikke bare i operasjonsteknikk, sårbehandling, respiratorbehandling, undersøkelse eller pleie, men også i riktig håndhygiene. 

Alle trenger en kultur der man har kollegaer som veileder og gir innspill når man kanskje ikke gjør de riktige tingene, og som også gir ros når ting er rett. Vi trenger en positiv håndhygienekultur og en ledelse som støtter opp om dette.  Så kanskje fotballkultur og det «å spille hverandre god» kan føre til fremragende pasientbehandling? 

La oss bruke årets håndhygienemarkering til å støtte hverandre i riktig håndhygiene og spille hverandre god slik at St. Olavs Hospital kan tilby virkelig fremragende behandling og forebygge sykehusinfeksjoner!