Antall personer med diabetes øker

Tall som presenteres på verdensdagen for diabetes 14. november viser at 7.8 prosent av norske menn har diabetes, mens tilsvarende for kvinner er 5.5. Nitti prosent av de som har diabetes i verden har type 2.

Astrid Haugen
Publisert 14.11.2016
Sist oppdatert 15.11.2016

Verden helseorganisasjon (WHO) anslår at antall personer som har diabetes har steget fra 108 millioner i 1980 til 422 millioner i 2014. Hvert år dør 1,5 millioner mennesker av diabetes.

Det er International Diabetes Federation (IDF) og Verdens Helseorganisasjon som står bak Diabetesdagen. 14. november er fødselsdagen til Frederick Banting som sammen med Charles Best var sentrale i oppdagelsen av insulinet i 1922.

- Hensikten med WHO diabetes program er å hindre utbredelse av type 2 diabetes, minske komplikasjoner og utvikle livskvaliteten for alle mennesker med diabetes.

Landoversikt Norge 2016

To prosent av den norkse befolkningen, uavhengig av alder, dør av diabetes. Den aldersrelaterte type 2 diabetes forekommer hos flere menn enn hos kvinner i Norge; 7.8 prosent blant menn og 5.5 prosent blant kvinner.

Verden helseorganisasjon presenterer landsprofiler der blant andre slike tall presenteres.

Her kan du se den norske profilen for diabetes som presenteres på WHO sine nettsider

St. Olavs Hospital