Nettbrett-app for barn og unge

App på de unges premisser

Nettbrett-appen «Meg også» er endelig lansert, og første av sitt slag i Norden. Appen er en videreføring av den populære boken «Meg også – bok for barn og ungdom som opplever sykdom i familien».

Astrid Haugen
Publisert 18.05.2016
Sist oppdatert 20.07.2016

Boka har siden 2010 vært brukt aktivt som et ledd i ivaretakelsen av barn og ungdom som opplever sykdom i nær familie, og har mottatt god respons fra både brukere og fagpersoner.

- Når en i familien blir alvorlig syk blir hverdagen ofte snudd på hodet, og kan preges av usikkerhet og bekymring. Da har barn og unge i familien behov for å bli sett og ivaretatt. Helsepersonell har en plikt til å bidra slik at de får den informasjon og støtte de har behov for, sier leder for Råd for barn som pårørende Trude Aamotsmo (bildet)

En person som sitter ved et skrivebord

Finansiert av ExtraStiftelsen

Tall fra TNS Gallup viser at åtte av ti barn mellom 3 og 11 år har tilgang til nettbrett i dag.

- Dette er en app utviklet på de unges premisser. Satsingen på denne plattformen forenkler også fremtidig videreutvikling, tilgjengelighet og ikke minst distribusjon, sier prosjektleder Kristine Hetland Clark.
Kostnader opp mot én million har blitt fullfinansiert av ExtraStiftelsen. Det er byrået Uniform som har utviklet appen i tett samarbeid med Rådet for barn som pårørende og prosjektgruppa.

– Utfordringen har vært å utvikle en app som er personlig, som kan brukes på ulike måter og som brukeren vil komme tilbake til, sier kreativ leder Tone Bergan i Uniform.

- Et nyttig bearbeidelsesverktøy

Flere barn og unge innen målgruppen har vært direkte involvert i utformingen av appen, og Hetland Clark håper nå at produktet kan virke innbydende, underholdende og ikke minst bli et nyttig verktøy for unge pårørende.

– Målsetningen har vært å skape en interaktiv nettbrett-applikasjon som kan være en støtte og et bearbeidelsesverktøy for barn og ungdom som er i en vanskelig situasjon. Den fungerer som en personlig type dag- eller loggbok, men med flere kreative elementer, som scrapbook, kamera og animasjon, sier hun.
Appen åpner også for å kunne stille anonyme spørsmål direkte til den populære spørresiden Klara Klok.

«Meg også» er gratis og tilgjengelig i AppStore eller GooglePlay-butikken.

Spørsmål eller tilbakemeldinger?  E-post: megogsa@ous-hf.no

Meg også - plakat