Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

-Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, forteller ortoped og initiativtaker Tarjei Egeberg.

Astrid Haugen
Publisert 21.12.2016

​I dag fungerer det slik at fastlegen henviser artrosepasienter til ortoped ved St. Olav. Av de som henvises er kun 1 av 3 aktuell for proteseoperasjon. 

I prøveperioden i 2016 er henvisningene blitt vurdert på forhånd, og pasienten har fått tilbud om artroseskole med mindre det går klart fram at operasjon er riktig behandling. Dermed får pasientene innen et par uker tilbud om artroseskole med tverrfaglig undervisning om sykdommen og kunnskapsbasert behandling fra fysioterapeut, farmasøyt og ortoped.

Prosjekt

-Artroseskolen skal drives som prosjekt fra januar 2017, forteller spesialfysioterapeut Monika Engdal, som går inn som daglig leder. Dette prosjektet vil forbedre behandlingen av de pasientene som ikke trenger protesekirurgi, som er majoriteten av alle pasienter som blir henvist. For pasientene medfører dette bedre og mer tverrfaglig informasjon om sykdommen og raskere oppfølging av henvisningen, mens det for ortopedisk avdeling medfører bedre effektivitet ved at pasientene får informasjon i en gruppe i stedet for en individuell time hos ortoped.

På sikt kan dette medføre kortere ventetid på operasjon for de som faktisk trenger det.

Fagfolk som skal drive artroseskolen ved St. olav. Foto
Fra januar 2017 er Artroseskolen i drift ved St. Olav. Fagfolkene som skal gjennomføre undervisningen er ortoped Tarjei Egeberg, Ortopedisk avdeling, klinisk farmasøyt Marit Buajordet, Sykehusapoteket, fysioterapeutene Monika Engdal og Astrid Rasch, begge Klinikk for kliniske servicefunksjoner. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs Hospital

Undervisningen

I 2017 arrangeres det undervisning annenhver uke med rundt 15 deltakere pr gang. Dette er ressursbesparende i forhold til at pasientene henvises én og én til ortoped.

I følge Monika Engdal er det et mål med skolen at pasientene skal bli godt informert og i bedre stand til å mestre sykdommen. Når de har gått gjennom undervisningsopplegget, skal de vite at fysisk aktivitet og trening er beste behandlingsalternativ ved mild til moderat artrose. For noen få er proteseoperasjon aktuelt.

Ortopedisk avdeling driver artroseskolen for pasienter med artrose i hofte- og kneledd, i samarbeid med fysioterapeuter fra Klinikk for kliniske servicefunksjoner. Klinikken hadde et lærings- og mestringstilbud (LMS) til artrosepasienter allerede fra 2012 som var en forløper til artroseskolen.   Erfaringer fra LMS-kurset har vært sentrale i utviklingen av artroseskolen.

Prosjektet er tverrfaglig og med deltakere både fra primær- og spesialisthelsetjenesten, samt en brukerrepresentant som har deltatt i utviklingen av prosjektet. Prosjektet skal evalueres etter ett år.

Behandlinger: Artroseskolen