Bygger kompetanse i Ghana

Fredag morgen reiser eksperter innen medisinsk avbildning fra St. Olavs Hospital og NTNU til Ghana for å holde en såkalt «summerschool». Det håper de blir starten på noe mer.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 19.05.2016
Sist oppdatert 20.07.2016

​Det fem dager lange kurset om røntgen og CT holdes for medisinske fysikere, studenter og andre aktuelle yrkesgrupper, deriblant radiografer og bioingeniører, på universitetssykehuset Korle-Bu Teaching Hospital i hovedstaden Accra.

Lokalt iniativ

Det er radiograf Tommy Berglund og fysiker Kristin Ramberg i seksjon for strålevern og røntgenteknologi på klinikk for bildediagnostikk som sammen med NTNU-fysiker Pål Erik Goa står i spissen for det nye samarbeidsprosjektet.

Men vel så viktige brikker er de to NTNU-ansatte fra Ghana som også skal være med, Gabriel Nketiah (PhD) og Mercy Afadzi (postdoktor).

– Det er de som via kontakten med vårt fagmiljø og sine kontakter i Accra har fått satt i gang dette prosjektet, understreker Tommy Berglund.

 

160518 Til Ghana stolav.jpg

Klar for avreise: F.v. Tommy Berglund, Mercy Afadzi (foran), Gabriel Nketiah , Kristin Ramberg og Pål Erik Goa. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

– Sterkt behov

Reisefølget på fem fra Trondheim håper dette skal bli starten på et langvarig samarbeid, der intensjonen er utveksling av kunnskap og ferdigheter innen medisinsk avbildning.

– Med Gabriel og Mercy med på prosjektet tror jeg vi har større sjanser for å lykkes enn om det bare hadde vært oss. De kjenner både det norske og det ghanesiske utdanningssystemet godt, sier Pål Erik Goa.

Mercy Afadzi kom som kvotestudent fra Ghana for å ta mastergrad i medisinsk fysikk i september 2006, og har i etterkant flere ganger besøkt universitetet hvor hun tok sin bachelorgrad.

– Det ble tydelig da jeg var der nede på seminar for å fortelle om det jeg driver med på NTNU at det var et sterkt behov for et skikkelig utdanningsprogram. Idéen til en utveksling kom vel i 2014. Da tok jeg kontakt med min veileder, som ba meg snakke med Pål Erik Goa, forteller hun.

Viktig tverrfaglighet

I tillegg til sin stilling som førsteamanuensis i medisinsk fysikk ved NTNU, har Goa også en liten bistilling på klinikken, noe som gjør at han har gode kontakter inn i fagmiljøet på sykehuset.

Nettopp det tverrfaglige aspektet er også viktig for å skape en nødvendig helhet i satsingen.

– At de ulike yrkesgruppene samarbeider og utfyller hverandres kompetanse er en viktig faktor for å oppnå høy totalkvalitet på bildediagnostiske tjenester, forklarer NTNU-fysikeren.

Ideelt sett skulle de også ha hatt med seg en ingeniør til Ghana, men dette noe de har tenkt å gjøre noe med på sikt.

Bygger for fremtiden

Målet med prosjektet er ikke kun å forbedre kvaliteten på treningen og utdannelsen, men også å forbedre den internasjonale studentmobiliteten og kunne tilby bedre vilkår for utveksling.

– Studentene skal kunne ha muligheter til å reise begge veier, og det er dette vi nå ønsker å jobbe med og legge til rette for på mastergradsnivå. Vi ønsker å bygge opp et utvekslingstilbud som holder høy faglig standard, og som i tillegg kan gi studentene viktig utenomfaglig erfaring og kompetanse, sier Goa.