Debatt om fremragende behandling

BLOGG: Er vår praksis med behandling av hoftebrudd, hjerneslag og antibiotikabruk i tråd med ambisjonen om fremragende behandling?

Nils Kvernmo, administrerende direktør
Publisert 06.12.2016
Sist oppdatert 16.02.2017

Dette spørsmålet er reist av St. Olav-ansatte i diverse avisoppslag i høst. Jeg setter stor pris på at vår ambisjon er utgangspunkt for konkret diskusjon om praksis. 

Strategi for St. Olavs Hospital 2015-2018: Fremragende behandling (PDF)

Fra 2008 til 2010 gjennomførte ortopeder og geriatere et prosjekt hvor pasienter med hoftebrudd fikk behandling ved Geriatrisk avdeling. Fem senger ble gjort tilgjengelig for dette. Studien sammenlignet behandling av hoftebruddpasienter i Geriatrisk avdeling med behandling i Ortopedisk avdeling. Da prosjektet ble avsluttet i 2010, ble behandlingen av hoftebrudd igjen samlet i Ortopedisk avdeling, og de fem sengene omdisponert til ordinær geriatrisk virksomhet. 

Resultatene fra studien ble publisert først i 2015 i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet. Konklusjonen er bedre resultater med ortogeriatri enn tradisjonell ortopedisk behandling. I mellomtiden er behandlingen av pasienter med hoftebrudd ved Ortopedisk avdeling betydelig endret gjennom et standardisert pasientforløp som heter «Fast-track hoftebrudd». I dag er det lite aktuelt å flytte behandlingen tilbake til Geriatrisk avdeling. Men det er likevel interessant å diskutere vår ambisjon. Betyr fremragende behandling at det nye standardiserte pasientforløpet kan forbedres med geriatrisk kompetanse og større kapasitet for å operere raskere? Her er fremragende behandling et ressursspørsmål. 

Slagbehandling er et annet område med forbedringspotensial.  Selv om behandlingen er av god kvalitet, viser forskning at behandling i egen slagenhet gir best resultat. Vår slagbehandling er spredt på egen slagenhet, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling, Orkdal. Vår forskningsdirektør leder et arbeid for å samle all slagbehandling i Trondheim i slagenheten. 

Videre arbeides det med et framtidsscenario for St. Olavs Hospital i Orkdal. Det innebærer en samling av slagbehandlingen i Trondheim. Her er fremragende behandling ikke et spørsmål om ressurser, men om god organisering.

Bruk av antibiotika er et tredje område hvor ambisjonen om fremragende behandling blir prøvd. Overlege Bjørn Waagsbø ved Avdeling for infeksjonssykdommer peker på at St. Olavs Hospital og Nordlandssykehuset er de to sykehusene som bruker mest bredspektret antibiotika. Bruken av antibiotika fører til at stadig flere bakterier blir resistente. Det er en regional målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020. St. Olavs Hospital lanserer derfor et eget program for antibiotikastyring nå i desember. Her er fremragende behandling et spørsmål om god faglig praksis som både er bedre medisin og lavere kostnader.

Takk for alle bidrag til diskusjonen om praksis i forhold til vår ambisjon. Vi arbeider i en dynamisk virkelighet hvor det alltid vil være et spenn.
Det er viktig å presisere at ambisjonen ikke er en beskrivelse av virkeligheten. Ambisjonen er en beskrivelse av hva vi sikter mot og skal brukes aktivt i vårt forbedringsarbeid.