Den interne ventetiden må ned

Pasienter med prioritet internt i sykehuset skal ikke vente lenger enn fristen som er satt. Det ble forsterket i dagens styremøte.

Marit Kvikne
Publisert 22.06.2016
Sist oppdatert 20.07.2016

I fjor kom det regionale krav om at pasienter som er i et behandlingsforløp skal prioriteres i to grupper. Prioritet 1-pasienter skal ikke vente ut over en gitt dato for intern hast. Prioritet 0-pasienter kan vente ut over en angitt dato. Tidligere ble alle pasientene behandlet som en gruppe.

Intern venting får oppmerksomhet

Det er gjort en stor innsats i St. Olavs Hospital for å redusere ventetider og fristbrudd for nyhenviste pasienter, de som kommer inn til sykehuset. I dag leverer St. Olav bedre enn styringskravene og peker seg positivt ut på landsbasis. Nå er oppmerksomheten på interne ventetider, spesielt for pasientene med prioritet 1.

– Vi må fortsette å utfordre oss på ventetider. Det har betydning for pasientsikkerhet og pasientenes opplevelse av tilbudet vi gir. Det handler om å gi fremragende behandling, sier styreleder Anne Breiby.
Styremøte_11mars_Breiby_01_555.jpg

Styreleder Anne Breiby. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Frode Nikolaisen

Styret følger ventetidene tett, og ny sak med mer k​onkrete planer skal legges frem til høsten.
– Kanskje har arbeidet med interne ventetider kommet litt i skyggen av arbeidet med å redusere ventetidene for pasientene som kommer inn til sykehuset. Nå må vi sikre at de nasjonale veilederne blir brukt, og at fagområdene har prosedyrer som sier hvilke pasientgrupper som er prioritert internt, sier samhandlingsdirektør Tor Åm. 

 

Involverer alle avdelinger

I dag er det mellom 10-20 prosent av pasientene som opplever at sykehuset ikke holder de interne fristene, og det pågår nå et bredt arbeid i sykehuset for å sikre at de interne ventetidene er i tråd med kravene som stilles. 

 
Det skal finnes en plan for hver pasient som beskriver forløpet videre og en dato for behandling i neste ledd. Det kan handle om at man skal på flere utredninger, for eksempel til gastroskopi og MR av magen. 

 
Viktige tiltak for å bedre situasjonen er blant annet seksmåneders planleggingshorisont. Det gjør det mulig å sette opp timer frem i tid. Videre bør pasientene få neste time direkte etter at de har vært til konsultasjon, og det må vurderes om man trenger ekstern kapasitet. I tillegg må det være orden i ventelistene for å sikre riktige tall.