Snus- og røykeslutt

Dette skjer i kroppen når du kutter røyken

Røykeslutt reduserer risikoen for kreft og mange andre sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og kols, forårsaket av røyking. Her kan du se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt.

Astrid Haugen
Publisert 25.10.2016
Sist oppdatert 10.11.2016

Dette skjer i kroppen når du kutter røyken 

Presentasjon om hva som skjer i kroppen ved røykeslutt. Inngangsbilde.

  Hjelp til snus- og røykeslutt. Les på helsenorge.no

300 slutteeksperter

Det er aldri for sent å slutte å røyke, og det er god hjelp å få for den som ønsker litt støtte. Helsedirektoratet har de siste årene utdannet nesten  300 veiledere i snus- og røykeslutt som er klare til å hjelpe med å kutte røyken.

Slutteveilederne jobber i kommuner rundt om i hele landet, de fleste av dem ved frisklivssentraler. Frisklivssentralene tilbyr både individuell snus- og røykesluttveiledning og tobakksavvenningskurs. Noen slutteveiledere jobber også andre steder i helsetjenesten.

Sluttedagen markeres hvert år 24. oktober.

  Slutteeksperter fra Helsedirektoratet