Enklere å endre juridisk kjønn

Fra 1. juli 2016 kan man selv bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret.

Astrid Haugen
Publisert 26.07.2016

​Juridisk kjønn skal nå være basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet. Det skal ikke lenger stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å få endret hvilket kjønn man er registrert med.

Vilkårene for endring av juridisk kjønn har fram til nå vært at personen har gjennomgått diagnostisering og medisinsk behandling, samt sterilisering. Denne praksisen har vært gjeldende i flere tiår og har de senere årene høstet kritikk fra ulike hold både i Norge og internasjonalt.

For å endre juridisk kjønn i folkeregisteret må man nå sende søknad til skattemyndighetene (statteetaten.no). Skattekontoret fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer i Folkeregisteret.

For å endre juridisk kjønn i folkeregisteret må man nå sende søknad til skattemyndighetene (statteetaten.no). Skattekontoret fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer i Folkeregisteret.

Loven trer i kraft fra 1. juli 2016

Les mer på Helsedirektoratet

Helsenorge.no om endring av jurudisk kjønn