Ett barn til sykt av salmonella – er i bedring

– Dette er en svært alvorlig sak for sykehuset, men vi er glade for at det andre barnet nå er i bedring, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Av Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 13.07.2016​

 

Fredag i forrige uke døde et barn etter å ha blitt smittet av salmonella-bakterien. St. Olavs Hospital har siden dette ble kjent arbeidet systematisk med å finne smittekilden. Det er blant annet tatt prøver av alle barna i avdelingen hvor barnet som døde var innlagt.

– Prøvene viser så langt at ett barn til hadde salmonella-smitte. Dette barnet ble akutt sykt, og barna ble sannsynligvis smittet samtidig. Vi startet behandling før resultatene var klare for å være i forkant dersom prøven var positiv. Barnet er nå i bedring, sier Heimstad.

Det tas også prøver av ansatte. Foreløpig er det ingen som har testet positivt.

St. Olavs Hospital har intensivert arbeidet for å hindre spredning av smitte. I tillegg til økt oppmerksomhet på håndhygiene og vasking av fellesarealer, er vanlige rengjøringsmidler byttet ut med sprit. Desinfeksjon med sprit dreper salmonella-bakterien.

– Vi håper nå at smittekjeden er brutt med de tiltakene som er satt i verk, sier fagdirektøren.

Til tross for systematisk prøvetaking har det så langt ikke vært mulig å finne smittekilden.

– Det kan være svært vanskelig å finne kilden fordi smitten ofte finnes i det ytre miljø. Vi håper selvfølgelig at vi lykkes i letearbeidet, men vi må også være forberedt på at vi ikke finner kilden, sier overlege Kåre Bergh ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Han viser til liknende hendelser hvor smittekilden ikke har blitt funnet, selv om man har lett svært grundig.

St. Olavs Hospital jobber fortsatt tett med Mattilsynet og smittevernoverlegen i Trondheim kommune. I tillegg har Avdeling for medisinsk mikrobiologi og sykehusets egen smittevernavdeling sentrale roller i oppfølgingsarbeidet.

Kontaktpersoner:
Runa Heimstad, fagdirektør, tlf. 916 99 624
Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør, tlf. 930 36 997

Relaterte pressemeldinger:
11/07/16: Fortsetter å lete etter smittekilden
08/07/16: Salmonella påvist ved St. Olavs Hospital

Sist oppdatert 22.07.2016