Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Fordi livet forandrer seg

Verdensdagen for psykisk helse 2016 har som mål å øke bevisstheten rundt betydningen av endringer i livet og samfunnet, egen identitet og hvordan tilhørighet og meningsfulle aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.

Astrid Haugen
Publisert 10.10.2016

​Årets tema er "...fordi livet forandrer seg..."

Mål for årets kampanje

  • Øke kunnskapen om at åpenhet er viktig for din psykiske helse
  • Bidra til dialog og kunnskap om at endringer er en del av livet og kan føre til vekst
  • Bidra til at flere vet hvordan vi kan bli tryggere på oss selv for å håndtere livets forandringer

Fra 1992

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden.

Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge i samarbeid med Helsedirektoratet.

Verdensdagen markeres i over 150 land.

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Mental helse