Forskningsturné gjennom universitetssykehuset

Helseminister Bent Høie besøkte torsdag St. Olavs Hospital og NTNU. Han fikk kjappe innblikk fra ulike forskningsmiljø og avsluttet besøket med å møte direktører og styret ved sykehuset.

Frode Nikolaisen
Publisert 01.04.2016
Sist oppdatert 20.07.2016

​– Dette har definitivt vært en annerledes besøksdag for meg, siden dette er et forskningsbesøk. Denne gangen har jeg stort sett lyttet til ekspertene, vanligvis er det jeg som står for det meste av snakkingen, sa en smilend​e helseminister under lunsjen i 1930-bygget, der direktører fra St. Olav, styret fra St. Olav, styreleder og administrerende direktør fra Helse Midt-Norge og dekan fra Det medisinske fakultet var samlet.

Bente_Høie_mars2016_02_555.jpg

Bent Høie (i midten) fikk møte Edvard Moser og May-Britt Moser (til høyre) ved Kavliinstituttet. Der fikk helseministeren høre om pågående forskning ved instituttet og hvilke planer de har fremover. Til venstre står professor Menno Witter og statssekretær ​Anne Grethe Erlandsen. Foto: Frode Nikolaisen

Møtte Nobel-vinnerne

Da hadde Bent Høie vært på besøk ved Kavliinstituttet, der han blant annet fikk møte May-​Britt Moser og Edvard Moser, som fortalte om sin pågående forskning, deres planer videre og deres fokus på Alzheimer.

Videre besøkte helseministeren og hans følge Centre for innovative ultrasound soloutions (CIUS). Her fikk Bent Høie en kjapp innføring i ulike prosjekter som senteret jobber med, og han møtte blant andre instituttleder Toril Nagelhus Hernes fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, senterleder Asta Hårberg fra Institutt for nevromedisin og professor Hans Torp, som sto for omvisningen.
Bente_Høie_mars2016_07_555.jpg

Helseminister Bent Høie under hans besøk ved NTNU og ST. Olavs Hospital 31. mars 2016. Foto: Frode Nikolaisen

 
Ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR) ble det en oppdatering fra professor Trude Helen Flo som fortalte om prosjektene som er i gang ved CEMIR. Resistente bakterier og jobben som gjøres rundt forskningen på antibiotikaresistens fikk oppmerksomhet, noe som var en naturlig overgang til ministerens møte i 1930-bygget. ​​

​​Takker St. Olav

Der sto nemlig Roar Dyrkorn fra Avdeling for klinisk farmakologi klar for å fortelle om KUPP (kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter), et prosjekt som skal sørge for at kunnskapen og bevisstgjøringen rundt bruk av antibiotika i helsevesenet øker.

Bente_Høie_mars2016_09_555.jpg

Her får Bent Høie (t.h.) og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital innføring i prosjektet KUPP fra Roar Dyrkorn, Avdeling for klinisk farmakologi. Foto: Frode Nikolaisen

 
– Det er mange punkter St. Olavs Hospital kan krysse av på denne, sa Bent​ Høie og plukket frem Helse- og omsorgsdepartementets styringsmål for spesialisthelsetjenesten fra innerlomma.

 
– Jeg vil derfor takke St. Olavs Hospital for den jobben som gjøres her. På ventetider er sykehuset svært langt fremme og dere ligger godt under de kravene som vi stiller. Det er viktig å poengtere at denne jobben selvfølgelig gjøres av de som utfører den, samtidig er det ingen tvil om at gode strategiske planer og gode beslutninger er avgjørende for at den videre jobben skal lykkes.