Gangbru stenges midlertidig

Det legges opp til alternativ pasienttransport mellom Øya Helsehus og St. Olavs Hospital de to neste ukene på grunn av byggearbeid.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 30.11.2016

​På grunn av pågående byggearbeider med ny Helsevakt for Trondheim kommune i Mauritz Hansens gate vil gangbrua mellom Øya Helsehus og St. Olavs Hospital stenges i uke 49 og 50.

For pasienttransporter i denne perioden vil det i stedet benyttes hvite biler. Øya Helsehus har beregnet at det vil gå omtrent 100 transporter i uka til St. Olavs i tidsrommet 09.00-17.00, det vil si rundt to per time.

Klinikkene som erfaringsmessig har flest transporter er Kreftklinikken, Medisinsk klinikk, Nevroklinikken, ØNH-klinikken og Akutten.

Kontakt:
Pasientportør-koordinator: 76382

Helsevakt nov 2016 bygging 555.jpg

Gangbrua mellom Øya helsehus og St. Olavs Hospital (ved pasienthotellet) stenges på grunn av byggearbeider i uke 49 og 50. Vegg i vegg med Øya Helsehus i Mauritz Hansens gate bygges det nå ny Helsevakt for Trondheim kommune. Foto: Elling Finnanger Snøfugl