Limet i pasientforløpet

Kliniske sekretærer er den tredje største yrkesgruppen ved St. Olav, og de er sentrale når det kommer til faktorer som sykehuset måles på. Nylig var de samlet for et faglig løft.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016

En kvinne med briller
– Sekretærene på sykehuset kan beskrives som limet i pasientforløpet. De har en utfordrende hverdag med 170 ulike arbeidsoppgaver, mange ulike dataprogrammer og høye krav til nøyaktighet, effektivitet, multitasking, faglighet, intergritet og service. Gruppen er sentral for faktorer som sykehuset måles på, for eksempel epikrisetid, ventetid og fristbrudd, forteller administrasjonskoordinator ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hud, Randi Kristiansen Lien.

Hun trekker også frem at det til tross for høye krav, er få tilbud om kompetanseheving for denne gruppen spesifikt. Derfor mener hun at en intern fagdag er en god og kostnadseffektiv løsning.
– Det er få tilbud til denne yrkesgruppen, da spesielt klinisk kontorfag, også eksternt. Både i forhold til kostnader og fravær er det vanskelig å nå store deler av denne gruppen. Derfor er vi veldig glade for at vi har fått til en årlig fagdag her på St. Olav. En slik dag representerer også en anerkjennelse til en gruppe som i hverdagen lett kan bli tatt for gitt, sier Lien.

En gruppe mennesker som sitter i et rom

 

Kommunikasjon inne og ute


​Med nærmere 400 påmeldte lå det an til suksess i år som i fjor.

– Tilbakemeldingene er at folk er fornøyde. Blandingen av systemfaglig,

En person i dress som snakker
matnyttig fagstoff og inspirasjon påfyll fungerte bra, fortsetter Lien. Hun trekker frem psykologspesialist i Arbeidsmiljøavdelingen, Thor-Erik Forsmar​k, som et av høydepunktene. Han åpnet fagdagen med å snakke om hvordan sykehusansatte kommuniserer med pasienter, pårørende og kolleger. Han fremhevet blant annet det med å snakke på vegne av seg selv, være sikker på at man tolker riktig og ydmykhet og feilbarlighet. ​

– Vi hadde også besøk av Per Anders Nordengen, som snakket om kommunikasjon - ingen kan velge ikke å kommunisere. Han holdt et to timer langt kåseri, der han gjennom humor og å by på seg selv ga oss mange tankevekkere i forhold til hvordan vi kommuniserer. Stemningen var god, folk lo godt og de fikk samtidig noe å tenke på, når det gjelder kroppsspråk, blikkontakt og å møte pasienter og besøkende med gjestfrihet, sier Lien, som har sittet i arrangementskomiteen sammen med Kirsti Hagen Berg og Marius Oustad.


Klinisk kontorfaglig personell var samlet i Kunnskapssenteret til fagdag torsdag og fredag 18. og 19. februar. Det samme programmet ble kjørt begge dagene, og gruppen fordelt på to dager.​