NSALK først i Norge med europeisk anerkjennelse

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk kirurgi (NSALK) er innlemmet som fullverdig medlem i NASCE de neste fire årene. NSALK er det første ferdighetslaboratoriet i Norge som får denne anerkjennelsen.

Frode Nikolaisen
Publisert 20.07.2016

NASCE (Network for Accredited Skills Centres in Europe) er etablert som et tverrfaglig sammensatt utvalg i Den europeiske union av medisinske spesialiteter. 

– Det er ingen tvil om at dette er stor stas for oss, smiler kurskoordinator Hilde Merete Klungerbo ved NSALK.
– Vi ser det som et klart kvalitetsstempel å klare alle kravene!
NSALK_NASCE_555.jpg

NSALK har vært operative ved St. Olavs Hospital siden midten av 1990-tallet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning og viser operatører under trening. Foto: NSALK

Ble opprettet på 1990-tallet

Vi skrur tiden tilbake et par år. Sammen med ulike ferdighetsmiljø fra Oslo og Bergen, er representanter fra NSALK på et møte hos NASCE i Roma. Her legges det frem kriterier for et europeisk akkrediteringssystem for ulike ferdighetslaboratorier innenfor medisinsk trening og simulering. Intensjonen med nettverket NASCE og akkrediteringsprosessen, er å dele erfaringer og beste praksis for god medisinsk utdanning.  

NSALK ble opprettet ved daværende RiT allerede midt på 1990-tallet og har som en nasjonal kompetansetjeneste opparbeidet seg solid erfaring de siste 20 årene. Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om bruken av avansert laparoskopisk, endoskopisk og minimal invasiv kirurgi. Laparoskopi (kikkhullskirurgi) er en kirurgisk metode som i økende grad utføres til fordel for åpen kirurgi.

– Vi har årlig et besøk av en nasjonal referansegruppe som går gjennom vår virksomhet, og det var da de besøkte oss høsten 2014 at vi ble oppfordret til å søke akkreditering i NASCE. Vi startet prosessen tidlig i 2015 og leverte søknaden i fjor sommer. Det omfattende arbeidet tok altså et halvt år, sier Klungerbo.

Norden er godt representert

NASCE krever nemlig grundig dokumentasjon som omfatter senterets ledelse, administrasjon, forelesere/trenere, kursdeltagere, kompetanse, forskning og utvikling.

– I februar 2016 fikk vi besøk av to representanter fra NASCE for et dybdeintervju. De var hos oss en hel dag og de fikk møte alle som er tilknyttet NSALK. Allerede da fikk vi gode tilbakemeldinger, spesielt på noe av forskningen som gjøres her og NASCE-representantene var også positive til vår bruk av kvalifiserte forelesere, forteller Klungerbo.
Deretter tok det ytterligere en måned før bekreftelsen fra NASCE kom; NSALK er som første norske representant akkreditert i det europeiske nettverket de neste fire årene. 

– Det er stas at vi er først i Norge. Selve utmerkelsen er i seg selv et godt kvalitetsstempel, men den største fordelen er å komme inn i et nettverk av flinke folk og gode miljøer som jobber med det samme som oss. Vi håper at det kan bidra til å løfte vår kompetansetjeneste ytterligere, sier Klungerbo.

NSALK er foreløpig det sjuende ferdighetslaboratoriet som akkrediteres av NASCE. Fra tidligere er Belgia, Tyrkia, Irland, Sverige, Danmark og Finland representert.