Nytt styre ved St. Olavs hospital

Anne Breiby er oppnevnt som ny styreleder ved St. Olavs Hospital. Hun etterfølger Milian Myraunet.

Marit Kvikne
Publisert 20.07.2016
Sist oppdatert 06.07.2020

Anne_Breiby_320.jpg
Anne Breiby (bildet) er bosatt i Ålesund og har lang erfaring med styrearbeid, og har vært styremedlem ved St. Olav i siste periode. Hun har også en politisk bakgrunn, blant annet som statssekretær.

Det nye styret får følgende sammensetting:

Anne Breiby (styreleder)
Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping, NTNU
Marit Bjartveit, klinikksjef, divisjon mental helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus
Ingve Theodorsen, direktør, Statoil
Jan Eirik Thoresen, eierdirektør, Helse Midt-Norge.

Ansattrepresentanter:

Sigmund Eidem
Stein Samstad
Anita Solberg

Ansattes representanter blir reoppnevnt neste år. Styremedlemmene oppnevnes for en periode på to år. Nytt styre trår i kraft fra 1. mars 2016.