Opphør av postombæring lørdager fra 1. mars 2016

Posten Norge har sendt informasjon om at all postombæring på lørdager opphører fra 1. mars 2016. Dette har bakgrunn i stortingsvedtak, ny postlov og postforskrift som trådte i kraft 1.1.2016 og gjelder for hele landet.  I praksis vil det bety at prøver som tidligere ble levert til laboratoriene på lørdager, vil bli levert på mandager.

Publisert 20.07.2016

Dette vil få konsekvenser for flere analyser der prøvematerialet har begrenset holdbarhet. Lengre transporttid vil også kunne redusere kvaliteten til prøvene, og i tillegg vil svartiden bli forlenget.

Det er viktig at prøver med biologisk innhold som blir sendt på fredager, blir vurdert med hensyn til holdbarhet. Dersom det ikke er mulig å få prøvene frem før holdbarhetstiden går ut, bør man vente med prøvetaking. På vår hjemmeside https://stolav.no/lab vil det finnes oppdatert oversikt over analyser som er tidskritiske med tanke på holdbarheten.

Om det likevel haster med å få sendt en prøve på fredag, opplyser Posten Norge at «Bedriftspakke Ekspress Over Natt» vil være tilgjengelig for de fleste postnummer. Denne tjenesten vil ha utkjøring på lørdager forutsatt korrekt adressering. Legekontorene må selv ordne en slik forsendelse. På vår hjemmeside https://stolav.no/lab finner du informasjon om korrekt adressering for forsendelse med «Bedriftspakke Ekspress Over Natt» til oss.

Adressering av «Bedriftspakke Ekspress Over Natt» til Laboratoriesenteret:
                St. Olavs Hospital HF
                Laboratoriemedisinsk klinikk
                Felles Prøvemottak
                Erling Skjalgssons gate 1
                7030 TRONDHEIM
                Kontakttelefon: 72 57 32 52

Adressering av «Bedriftspakke Ekspress Over Natt» til Avdeling for klinisk farmakologi
                St. Olavs Hospital HF
                Avdeling for klinisk farmakologi
                Teknostallen
                Professor Brochs gate 6
                7030 TRONDHEIM
                Kontakttelefon: 917 06 522

Vi beklager situasjonen som har oppstått, og de ulempene dette medfører for pasienter og rekvirenter.