Opptrapping av streiken ved St. Olav fra mandag 10. oktober

St. Olav har mottatt varsel om opptrapping av streiken. Ti nye medlemmer omfattes av uttaket som gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse mandag 10. oktober 2016. Samtlige ti er leger.

Astrid Haugen
Publisert 04.10.2016

Fra arbeidstidens begynnelse mandag 10. oktober 2016 vil til sammen 61 ansatte være i streik ved St. Olavs Hospital. Av disse er 51 leger.

Kontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, telefon 930 36 997