Prisdryss ved årets slutt

St. Olavs-direktør Nils Kvernmo brukte årets siste fredagsforelesning til å dele ut priser både for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt. Vinnerne ble hedret med pengepremier, rosende ord og ruvende applaus.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 16.12.2016
Sist oppdatert 19.12.2016

​Tradisjonen tro ble årets siste fredagssamling i KA12-auditoriet på Kunnskapssenteret brukt for å hedre ansatte som har utmerket seg i løpet av året som har gått.

Vi gratulerer disse prisvinnerne for fremragende arbeid ved St. Olavs Hospital i 2017:

Forskningsprisen:

Vinneren av årets forskningspris er Medisinsk klinikk ved Anders Prestmo. Prestmo er førsteforfatter på Lancet-publikasjonen «Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised controlled trial». Studien omfatter et stort antall pasienter med hoftebrudd, og har fått internasjonal oppmerksomhet som følge av publikasjonen i det anerkjente tidsskriftet.  Den viser kort fortalt at tverrfaglig behandling av hoftebrudd i en geriatrisk avdeling gir bedre funksjon etter fire måneder enn behandling i en vanlig ortopedisk avdeling.

Forskningspris Anders Prestmo 555.jpg

Anders Prestmo (t.v.) og Medisinsk klinikk mottok årets forskningspris. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

Juryen, som har vurdert fem innsendte nominerte artikler, trekker fram at organiseringen og gjennomføringen av en slik kontrollert studie representerer et svært omfattende arbeid, og at problemstillingen er viktig for en stor pasientgruppe. Den kan også bidra til et bedre og mer kostnadseffektivt behandlingsresultat, ifølge juryen.

Prisen er på 50.000 kroner.

Årets forbedringsprosjekt:

Blant de mange pågående forbedringsprosjektene ved sykehuset var det i år Nidaros DPS og prosjektet «Fastlegens kontor» som trakk det lengste strået. Pasientkoordinator Wenche Brønstad tok imot prisen på vegne av avdelinga. Juryen fra Koordinerende arbeidsutvalg for pasientsikkerhet var enstemmig i sin avgjørelse etter å ha vurdert seks nominerte.

Forbedringspris 2017 Venke Brøndstad Nidaros DPS.jpg

Nidaros DPS fikk årets forbedringspris. Sykhusdirektør Nils Kvermo overrakte prisen til pasientkoordinator Wenche Brønstad fredag. Foto: Elling Finnanger Snøfugl 

Basert på analyse av egne resultater ønsket Nidaros DPS å forbedre kvaliteten på tilbudet til pasienter med psykiske lidelser ved å bedre samhandlingen med fastlegene i deres opptaksområde. Ved å flytte vurderinger og svar på henvisninger ut til fastlegenes kontor har man skapt en arena for samhandling og gjensidig kompetanseutvikling og –heving. Nidaros DPS’ spesialistkompetanse brukes i direkte dialog med fastlegene og inntaksvurderingene gjøres ute på fastlegekontoret. Dette har resultert i redusert antall timeverk i inntakskontoret, og raskere og mer presis avklaring for pasientene om videre behandling.

Juryen mener prosjektet er nyskapende, og at det har stor overføringsverdi til andre enheter i sykehuset.

Prisen er på 15.000 kroner.

Årets arbeidsmiljøpris

Juryen mottok i år ni forslag til Årets arbeidsmiljøpris, en utmerkelse som skal inspirere til godt arbeidsmiljøarbeid og kontinuerlig fokus på gode prosesser gjennom året. Vinneren ble Kristin Tømmervik, som er konstituert avdelingsleder ved KoRus, FoU-avdelingen.

Arbeidsmiljøpris 2017 Kristin Tømmervik 555.jpg

Kristin Tømmervik har jobbet svært godt for å bedre arbeidsmiljøet ved KoRus, FoU-avdelingen. Her mottar hun beviset. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

Juryen påpeker at godt arbeidsmiljø er viktig for å nå sykehusets visjon om framragende behandling, og at årets prisvinner oppleves som engasjert og genuint interessert i alle medarbeiderne og deres arbeid. Tømmervik er konstituert i lederjobben og har vært det i under ett år, men medarbeiderne som har nominert henne mener at hun i løpet av denne korte tiden har gitt avdelingen et løft, både faglig og arbeidsmiljømessig. Hun er tydelig og til stede, og evner å stille krav, samtidig som hun er støttende. De ansatte opplever nå en sterk avdelingstilhørighet og stolthet, noe de ifølge juryens begrunnelse mener avdelingslederen har mye av æren for.

Juryen har en forventning om at den gode lagånden vil strekke seg enda lenger i fortsettelsen, og at dette blir naturlig del av kulturen i avdelingen.

Prisen er en sjekk på 15.000 kroner til arbeidsmiljøfremmende tiltak i avdelingen.