Salmonella påvist ved St. Olavs Hospital

Salmonella-bakterien er påvist etter at barn døde.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.07.2016
Sist oppdatert 22.07.2016

​– Dette er en svært trist hendelse, og vi har satt i verk interne prosedyrer for å finne smittekilden så raskt som mulig, sier fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs Hospital.

Foreløpig er det ikke klart om smittekilden finnes i sykehuset eller om den kommer utenfra.

Analyser ved Avdeling for Mikrobiologi viser at barnet hadde salmonella, og det er grunn til å tro at dødsårsaken er blodforgiftning.

Sykehuset har satt i verk flere tiltak for å finne smittekilden og for å unngå videre smitte.

– Det betyr blant annet prøvetaking og nedvasking i henhold til prosedyrer fra smittevern, opplyser Heimstad.

Dødsfallet og hendelsen er meldt Helsetilsynet.

St. Olavs Hospital vil trolig ikke ha ytterligere opplysninger om saken før tidligst mandag.

Av hensyn til pårørende ber sykehuset om at pressen viser hensyn i saken.


Kontaktpersoner:
Runa Heimstad, fagdirektør, tlf. 916 99 624
Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør, tlf. 930 36 997

Pressebilde, Runa Heimstad