Skyldes fødselsboomen om sommeren kun barnehageopptaket?

Er du en av de stadig færre som skal føde nå i «lavsesongen», altså i november og desember? Da trenger medisinstudentene Helene Heggheim og Trine Jonhaugen din hjelp.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 04.11.2016
Sist oppdatert 07.11.2016

​Trenden de siste årene viser at det hvert år kommer en fødselsbølge i løpet av sommermånedene juni, juli og august. Det er et tilbakevendende tema at norske sykehus stadig slår sine egne rekorder når det gjelder antall fødsler i sommermånedene.

Fødsler pr mnd St. Olavs Hospital 555.jpg
Antall fødsler per mnd. fra 2002-2009 og 2010-2015 ved fødeavd. St.Olavs Hospital. Kilde: St. Olavs Hospital

Medisinstudentene Heggheim og Jonhaugen er nå i sluttfasen med researchen til hovedoppgaven som skal leveres inn neste år. Der har de stilt seg spørsmålet om årsaken til den påfallende økningen.

Etablert sannhet

I sommer har de ved fødeavdelingen på St. Olavs Hospital gjennomført en spørreundersøkelse blant de fødende om nettopp dette. Kanskje hadde de nybakte mødrene selv klare planer om å føde på akkurat dette tidspunktet? En stor del av de spurte kjente seg i alle fall igjen i problemstillinga, forteller Helene Heggheim.

– Mange tenker jo at barnehageopptaket er en av hovedgrunnene, men ingen studier har tidligere påvist en direkte sammenheng, sier hun.

Fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs Hospital, som også er én av to veiledere for studentene, sier det har etablert seg en «sannhet» om at dette har sin forklaring i barnehageopptaket.

– Det er mulig, men det vet vi strengt tatt ikke. Denne studien prøver å se hvilke andre faktorer som spiller inn, og vi spør de gravide om faktorer vi mener kan påvirke. Vi spør kvinner som har termin både i høy- og lavsesong for å se om det er forskjeller, forteller hun.

Ønsker deltakere

Nå som vi har gått inn i november starter arbeidet med undersøkelsene for lavsesongen. Heggheim og Jonhaugen oppfordrer alle som er inne for å føde ved St. Olavs Hospital i denne perioden til å være med på undersøkelsen de da vil bli tilbudt.

– For oss er det svært viktig å få med så mange som mulig. Det er snakk om et skjema det tar tre minutter å fylle ut. Der blir det også anledning til å komme med egne meninger og erfaringer, påpeker Helene Heggheim.

Trine Jonhaugen og Helene Heggheim 555.jpg

Medisinstudentene Trine Jonhaugen og Helene Heggheim (t.h.) vil finne årsaken til økningen i antall sommerfødsler. Foto: Privat

Hypotesen Heggheim og Jonhaugen jobber ut i fra, og som de håper kan hjelpe dem framover i arbeidet, er at barnehageplass ikke er avgjørende for når på året kvinner velger å få barn.

– Det vi så langt har bitt oss merke i er at mange i alle fall planlegger graviditeten og bevisst sikter seg inn på sommermånedene. En del har sagt at det er mer praktisk, at mange planlegger opp mot avvikling av ferie og permisjon. Selv har vi ennå ingen klar formening om hva fødselsboomen skyldes, men vi håper vi får svar i dette arbeidet som kan hjelpe til med de utfordringene en slik utvikling skaper, sier Heggheim.

Stor utfordring

De to studentene peker særlig på viktigheten av å undersøke dette nærmere fordi denne fordelingen gjennom året er en stor utfordring for både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fra hele landet er det rapportert vansker med å bemanne fødeavdelinger i sommersesongen - noe også fagdirektør Heimstad kjenner svært godt til.

– Toppen kommer om sommeren når også jordmødre og fødselsleger vil avvikle ferie. Det er mildt sagt en utfordring, sier hun.