Seniorkompetanse

St. Olav ser nærmere på sine seniorer

- Sykehuset med sin sterke satsing på seniorpolitikk, er opptatt av å forvalte seniorressursene best mulig, sier organisasjonsdirektør Heidi Magnussen.

Astrid Haugen
Publisert 01.06.2016
Sist oppdatert 22.07.2016

​St. Olavs Hospital er oppdragsgiver for prosjektet Seniorkompetanse som er gjennomført sammen med Fafo og NAV Arbeidslivs-senter i Sør-Trøndelag.

- Sykehuset med sin sterke satsing på seniorpolitikk, er opptatt av å forvalte seniorressursene best mulig, sier organisasjonsdirektør Heidi Magnussen, og da trenger vi også å konkretisere hva de eldre og erfarne er gode til og hvordan seniorkompetansen utspiller seg i arbeidet.

Hovedmålet med prosjektet var å fremme god seniorpolitikk gjennom økt verdsetting av seniorkom-petanse. Delmål for prosjektet var å gi konkret innhold til hva seniorkompetanse består av og hvordan den utspiller seg i praksis på en stor og variert arbeidsplass som et større helseforetak.

I følge Magnussen er seniorkompetanse ett av honnørordene som brukes når man skal fremheve verdien ved eldre, erfarne arbeidstakere. Denne rapporten er et forsøk på å se bak honnørordene og utforske hva seniorkompetanse faktisk består av, og hvordan den utspiller seg i praksis.
Ved utgangen av 2014 hadde St. Olavs Hospital ca. 10 000 ansatte og rundt 2 300 av disse var over 55 år, det vil si definert som seniorarbeidstakere.

Pluss 55

Seniorkompetanse går ut over de fleste vanlige definisjoner på kompetanse. Undersøkelsen på St. Olav viser at seniorkompetanse består av erfaringskompetanse, fagkompetanse, sosial kompetanse og metodekompetanse, i tillegg til noen faktorer som er knyttet til aldring, hvilken livsfase man er i, samfunnsforståelse, verdier og holdninger som kjennetegner den generasjonen dagens seniorer tilhører og aldersdefinerte referanser.

-Ikke alle seniorer besitter alle komponentene. Seniorkompetanse er med andre ord i stor grad individuell, det vil si at den er forskjellig fra senior til senior.

Funnene i rapporten ble presentert i hovedledelsen for St. Olav 23. mai 2016.

Les hele rapporten (PDF-fil)

En gruppe kvinner som poserer for et bilde

 Illustrasjonsbilde. St. Olavs Hospital 

Fafo-publikasjoner