St. Olavs Hospital lanserer nye nettsider

Som første sykehus i landet går St. Olavs Hospital inn i den nye nettløsningen for spesialisthelsetjenesten. – Dette blir pasientenes nettsted, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016

Til startsiden: www.stolav.no​

Nederst på startsiden kan du sende inn din tilbakemelding. Vi er avhenging av DIN respons for å gjøre sidene enda bedre.

Som første sykehus i landet går St. Olavs Hospital inn i den nye nettløsningen for spesialisthelsetjenesten.

– Dette blir pasientenes nettsted, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne. Universitetssykehuset i Trondheim er pilotsykehus, som en del av Helse Midt-Norge. Nye stolav.no ligger på samme plattform som helsenorge.no, der innbyggerne også finner selvbetjeningsløsninger og generell sykdomsinformasjon.

Hva skjer med meg på sykehuset?

Pasient, pårørende og helsepersonell er hovedmålgrupper for de nye nettsidene, og pasientforløp og annen behandlingsinformasjon er prioritert.
– Nå blir det enklere å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling. Det skal gi pasienter og pårørende mer kunnskap og trygghet, sier fagdirektør ved St. Olav, Runa Heimstad.

St. Olavs Hospital har de siste årene jobbet systematisk med å standardisere pasientforløpene, og dette er utgangspunktet for pasientinformasjonen på de nye nettsidene. Nå inngår også pakkeforløpene i dette arbeidet. Om lag 50 pasientforløp, som heter behandlingsprogram i de nye nettsidene, er på plass ved lansering. Nye 20 forløp er like om hjørnet, og arbeidet fortsetter både ved St. Olav og i de andre helseforetakene.

Deler informasjon mellom sykehusene

Behandlingsinformasjon skal etter hvert produseres i alle helseforetak, og alt skal kunne deles til beste for pasienten.
– Det betyr at den generelle behandlingsinformasjonen lages ett sted, og flettes sammen med den lokale informasjonen ved hvert sykehus. Vi forventer at dette gir tydeligere informasjon, og kvaliteten øker også ved at det kun oppdateres ett sted, sier kommunikasjonsdirektør Kvikne.

Trenger tilbakemeldinger

På de nye nettsidene finnes også informasjon om fag, forskning, samhandling, kompetansetjenester og andre oppgaver i universitetssykehuset.
– Alt planlagt innhold er imidlertid ikke på plass ved lanseringen. Nå er det viktig å komme på lufta for å få brukernes respons, mener Kvikne.

Søkefunksjonen blir bedre i februar

Sammen med resten av landet fortsetter St. Olavs Hospital arbeidet med å utvikle nettsidene. Den automatiske søkefunksjonen mangler ved lansering, men vil komme som planlagt i februar. De øvrige sykehusene i Helse Midt-Norge kommer inn i løsningen i løpet av vinteren. Deretter lanserer helseregioner og helseforetak fortløpende utover året, først Helse Nord, deretter Helse Vest og til slutt Helse Sør-Øst. Det er de regionale helseforetakene som eier prosjektet med felles nettsider for spesialisthelsetjenesten. Direktoratet for e-helse, som også driver helsenorge.no, har prosjektledelsen.