Streik ved St. Olavs Hospital fra fredag morgen

Til sammen 38 ansatte fra Akademikerne tas ut i streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 9. september 2016. Av disse er 28 leger. Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig.

Astrid Haugen
Publisert 08.09.2016

Møt opp som planlagt

Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig. Dersom det blir endringer i timeavtaler grunnet streiken, vil pasientene få beskjed fra sykehuset eller aktuell avdeling.

Pasienter med akutt sykdom eller skade vil ikke bli berørt av streiken.

Mekling

Det ble brudd i meklingen Spekter og Akademikerne natt til onsdag 7. september 2016. Fem helseforetak har allerede ansatte i streik fra samme tidspunkt.

Kontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, telefon 930 36 997