Utvidet tilbud for pasienter med spiseforstyrrelser

Fra 1. mai opprettes Enhet for spiseforstyrrelser ved Tiller DPS. Det nye tilbudet skal sørge for at pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser skal få enda bedre og sikrere behandling innenfor psykisk helsevern.

Frode Nikolaisen
Publisert 28.04.2016
Sist oppdatert 20.07.2016

– Det nye tilbudet er ment for pasienter med de mest alvorlige tilfellene av bulimi og anoreksi innenfor psykisk helsevern, og som ikke får nok oppfølging gjennom ordinær poliklinisk virksomhet, sier psykologspesialist Hege Kristin Sætherhaug ved Tiller DPS (distriktspsykiatriske senter), som foreløpig er eneste ansatte tilknyttet enheten sammen med psykiater Miriam Gustafsson og psykologspesialist Jon Morten Landrø.

Videreføring av eksisterende tilbud

Allerede i 2012 opprettet Tiller DPS en egen dagbehandling for pasienter med spiseforstyrrelser som hadde behov for tettere oppfølging enn det de fikk i poliklinikk, men som ikke hadde behov for innleggelse. Den nye enheten vil være en videreføring av det gamle tilbudet, men i tillegg til dagtilbud gis det også et kombinert gruppe- og individualterapitilbud samt ordinære polikliniske tilbud.
– Det er også viktig at mye av behandlingen mot spiseforstyrrelser fortsatt vil foregå ved ordinær poliklinikk i DPS-ene på Tiller, Nidaros og Orkdal. Den nye enheten sikrer at vi har et tilbud til de som ikke finner nok hjelp der, sier Sætherhaug.

 
Enhet_for_spiseforstyrrelser_04_555.jpg

Psykologspesialistene Hege Kristin Sætherhaug (t.v.) og Jon Morten Landrø er sammen med psykiater Miriam Gustafsson foreløpig eneste ansatte ved den nye Enhet for spiseforstyrrelser. Foto: Frode Nikolaisen

 
Ifølge de tre sliter pasienter med problemer på to plan. De fleste er ekstremt opphengt i kroppsfigur og vekt, som kan lede til symptomer som restriktiv spising eller overspising med påfølgende oppkast.  Samtidig er det kjent at pasienter med spiseforstyrrelse sliter med lav og svingende selvfølelse, som er problemer de har på et mer underliggende psykologisk plan, altså de bakenforliggende utfordringene
– Tilbudet ved den nye enheten skal være fokusert, og vi ønsker å kunne hjelpe pasientene med konkret hjelp på punkter som de strever med i hverdagen, forklarer Jon Morten Landrø.

 
De tre viser frem bygningen i bakhagen ved Tiller DPS som skal huse den nye enheten. Her lukter det fortsatt nyoppusset, og lokalene som åpnes fra mandag 2. mai tilbyr både kjøkken, stue, samtalerom og kontorplass.


Viktig med samarbeid

– Lokalene gir gode muligheter for ulike typer undervisning. Pasientene som benytter dagtilbudet vil for eksempel trene på å handle mat, på å lage mat og selvfølgelig spise maten, forklarer Miriam Gustafsson.

 
​Den nye enheten vil samarbeid tett med de øvrige faggruppene på de tre DPS-ene i Sør-Trøndelag, og de fremhever også kommunehelsetjenesten som sentral i arbeidet for å sørge for at pasienter med behov henvises til den nye enheten.
– Dessuten er det viktig å fremheve pårørende som viktige samarbeidspartnere om denne behandlingen, i de tilfellene der pasientene ønsker at pårørende skal være en del av opplegget, sier Gustafsson.

 
Pasienter til dagtilbudet vil kunne benytte seg av dette i fire uker til å begynne med, deretter med mulighet til forlengelse i tilfeller der dette er hensiktsmessig.
– Overfor disse pasientene bruker vi også mye tid i forkant til forberedelser, der vi blant annet skriver kontrakt med pasientene for å sikre god behandling, sier Landrø.
Den nye enheten er allerede bedt om å lage standardiserte pasientforløp for pasientene, noe de regner med å komme i gang med snart.
– Vi planlegger også et kvalitetsregister der vi skal samle inn viktige variabler både i forkant, underveis og etter behandlingen. Dette er viktig for å kunne drive forskning, men også for å kunne forbedre behandlingsopplegget underveis, sier Landrø.