Verdens antibiotikadag 18. november

Verden står overfor en stor utfordring idet stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. I de kommende ukene vil flere tiltak implementeres også i klinikkene ved St. Olavs Hospital.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 17.11.2016

​En rekke medisinske forbund og organisasjoner, deriblant FN, WHO og G20, har i de siste månedene drøftet utfordringer for antibiotika. Alle er enige om at antibiotika som behandlingsmulighet er truet. Dette skyldes i stadig økende omfang resistens i bakterier.

Utsiktene i et globalt perspektiv er dystre. Antibiotika trenger nødhjelp, sier Bjørn Waagsbø, som leder antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital.

St Olavs Hospital HF har de siste månedene drøftet utfordringene som gjelder for vårt sykehus. Antibiotika-teamet, som foruten Waagsbø består av Andreas Radtke, Hege Enger, Sylvia Granlund, Morten Tranung og Olav Spigset, er gitt mandat til å forme tiltak i en antibiotikastyringsplan.

I de kommende ukene vil en rekke tiltak implementeres i klinikkene. Disse vil berøre den kliniske hverdagen for alle leger i foretaket, forteller Waagsbø.

Nasjonal strategi

Fire departementer i Norge lanserte i 2015 en strategiplan for mer rasjonell bruk av antibiotika og mot resistensutvikling. Planen peker ut en rekke tiltak i både helsetjenesten, dyrehelsetjenesten, landbruksnæringen og fiskerinæringen.

Helse- og Omsorgsdepartementet fulgte opp ikke lenge etter med å lansere en handlingsplan. I dette dokumentet (pdf)  kan en lese om en rekke planlagte tiltak:

  • Tiltak overfor organiseringen av arbeidet
  • Tiltak overfor den generelle befolkningen
  • Tiltak rettet mot fastleger og legevaktsleger
  • Tiltak rettet mot spesialisthelsetjenesten
  • Tiltak rettet mot kommunale helsetjenester
  • Tiltak rettet mot tannhelsetjenesten

Presenterer tiltak

Den europeiske antibiotikadagen markeres hvert år den 18. november. Formålet er å skape oppmerksomhet rundt folkehelseproblemet antibiotikaresistens og betydningen av riktig antibiotikabruk.

En kortere presentasjon av tiltakene ved St. Olavs Hospital vil finne sted på fredagsforelesningen i Kunnskapssenterets auditorium KA12 den 9. desember klokken 08:00.