Verdensdagen for selvmords-forebygging 10. september

Selvmordsproblematikk er en konsekvens av flere livsbetingelser og rammer mennesker i alle aldre og berører alle sosiale grupper. Selvmordet har aldri en enkel forklaring.

Astrid Haugen
Publisert 09.09.2016

Verdensdagen markeres i mange land. På nettsidene til Verdens helseorganisasjon WHO heter det at mer enn 800 000 mennesker dør hvert år som følge av selvmord. For hver av disse er det flere som prøver å ta sitt eget liv hvert år.

I Norge

Selvmord og selvmordsforsøk representerer store lidelser og omkostninger både for den enkelte, dennes nettverk og samfunnet forøvrig.

- Vårt mål er å bidra til å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk gjennom informasjon og kompetansehevende tiltak på ulike arenaer. Vi vil bistå til utvikling av god behandling og oppfølging av mennesker i selvmordskrise og etterlatte ved selvmord. En sentral del av vår virksomhet er å fremme nettverksbygging og koordinering av oppgaver innenfor og mellom ulike institusjoner, profesjoner og frivillige organisasjoner, heter det på RVTS Midt sine nettsider.

Hvert år tar mer enn 500 mennesker livet sitt i Norge. 10-20 ganger så mange behandles i helsevesenet etter selvmordsforsøk eller selvpåført  skade. I tillegg vet vi at de fleste aldri er i kontakt med helsevesenet etter villet egenskade.

Kompleksiteten og omfanget gjør det nødvendig med en samlet innsats på mange nivåer i det forebyggende arbeidet. Sorg etter selvmord kan være vanskelig og god oppfølging av etterlatte er også god forebygging.

Å ta sitt liv er en ensom handling, men selvmordet må også sees i en sosial og samfunnsmessig sammenheng. Det forebyggende arbeidet må derfor skje både på individ- og samfunnsnivå.Mange mennesker har opplevd å miste noen i selvmord. Etterlatte har behov for hjelp og støtte. Vi arbeider med å øke kunnskapen om hvordan tjenesteapparatet best kan gi denne støtten.

Les mer på RVTS Midt sine nettsider

Program for verdensdagen i Sør-Trøndelag. Søndag  11. september 2016 i Vår Frue Kirke i Trondheim

​LEVE

Leve, landsforeningen for etterlatte ved selvmord, ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon som har som hovedformål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord. 

Hvor mange mennesker som årlig tar livet sitt i Norge, finner du informasjon om i Dødsårsakregisteret.

Antallet selvmord i 2014, som er de siste registrerte tall, viser at 548 mennesker tok sitt eget liv.

Les mer om selvmord hos Leve 

Les mer om selvmord og forebygging på Verdens helseorganisasjon WHO