Viktige tiltak mot antibiotika-resistens

Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 09.12.2016

​Norge bruker fortsatt lite antibiotika sammenlignet med de fleste andre land, men likevel ser vi en stor økning i forskrivning av bredspektret antibiotika i Norge over en 10-årsperiode. St. Olavs Hospital og Nordlandssykehuset er de to sykehusene som bruker mest bredspektret antibiotika. Bruken av antibiotika fører til at stadig flere bakterier blir resistente.

– Norge er inntil videre i en gunstig resistenssituasjon. Likevel ses en betydelig økning i forekomst av resistente mikrober også i Norge. Denne er foruroligende, mener overlege Bjørn Waagsbø ved Avdeling for infeksjonssykdommer.

Små og store tiltak

Han er leder for St. Olavs Hospitals antibiotika-team, som de siste månedene har jobbet fram en ny strategi med bakgrunn i antibiotikastyringsplanen som ble godkjent av sykehusledelsen i mai.

Bjørn Waagsbø.JPG

Antibiotika-teamleder Bjørn Waagsbø presenterte tiltakene for St. Olavs Hospital under fredagsforelesningen på Kunnskapssenteret 9. desember. Foto: St. Olavs Hospital  

Antibiotika-teamet er gitt vide fullmakter til å foreslå, implementere og evaluere antibiotikastyringstiltak. Disse tiltakene skal implementeres i klinikkene ved St. Olavs Hospital fra 1. januar, og strategien ble presentert av Waagsbø under fredagsforelesningen 9. desember.

– Det viktigste vi gjør er å kartlegge egen virksomhet med tanke på antibiotikaforbruk og lokal resistenssituasjon. Vi innfører også en rekke små og større konkrete tiltak i pasientforløpet, forklarer Waagsbø.

I tillegg blir både generelle og spesielle kompetansehevende tiltak innført, og det skal jobbes for en fremtidsrettet EPJ som ivaretar antibiotika.

Satsingsområde

Tiltakene vil gripe inn i den kliniske hverdagen for alle leger og sykepleiere.
Sykehusdirektør Nils Kvernmo mener det er viktig å få økt oppmerksomhet rundt korrekt bruk av antibiotika for å hindre overforbruk og feilbruk.

– Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, påpeker Kvernmo, som i en bloggpost tidligere denne uka trakk fram bruk av antibiotika som ett av områdene der ambisjonen om «fremragende behandling» blir utfordret.

– At vi nå har fått på plass et eget program for antibiotikastyring på St. Olavs Hospital er avgjørende for å nå målet. Hos oss er «fremragende behandling» et spørsmål om god faglig praksis, som både er bedre medisin og lavere kostnader.