– Barna våre er et felles samfunnsoppdrag

Rundt 300 deltok på den regionale Barn som pårørende-konferansen mandag denne uken. – Målet er å forebygge sykdomsutvikling blant våre barn og unge, og gi barn det beste utgangspunktet for en god helse, sa assisterende fagdirekter Kristian Onarheim i Helse Midt-Norge da han åpnet konferansen for 2017.

Nina Lien Osen og Christina Yvonne Olsen
Publisert 28.11.2017

– Ikke minst er det viktig med systematisk og lik opplæring av helsepersonell i arbeidet med barn som pårørende over hele landet, for å minske variasjon i denne delen av helsetjenesten, sa Onarheim.

onarheim2.JPG
Kristian Onarheim åpnet konferansen foran rundt 300 deltakere. Foto: Mari Kleppan, HMN

Også flere fagfolk sto på scenen for å berette om både prosedyrer og pårørendeveiledere, ny og aktuell forskning, barnesamtaler når barn er pårørende, samt et innblikk i jobbhverdagen med barn som pårørende i akutte situasjoner. Tina Schultz delte sin personlige og sterke pårørendehistorie, gjennom å dele hvordan det er å leve med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk i familien. Også forfatter Tore Renberg delte erfaringer ved å fortelle om sin oppvekst med en far som var alkoholiker.

Se programmet fra konferansen her

 

Pål Sandvik, Nina Lien Osen og Berit Skauge. Foto: Mari Kleppan
Avslutningen av konferansen sto avdelingssjef ved Østmarka og overlege Pål Sandvik for, sammen med koordinator for barn som pårørende i Psykisk helsevern, Nina Lien Osen, og leder for Barnevernsvakta i Trondheim, Berit Skauge. Deres innlegg hadde tittelen «Danse med ulver?», og tok for seg utfordringer og muligheter ved tverrsektoriell samhandling rundt barn som pårørende. Foto: Mari Kleppan, HMN

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge og koordinatornettverket for barn som pårørende ved de tre helseforetakene, og ble arrangert på Stjørdal. De rundt 300 deltagerne på konferansen var pårørende, interesse- og brukerorganisasjoner, helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, ledere, kompetanse og forskningsmiljø, barnevern, ansatte i barnehager og skole og helsesøstre fra hele Midt-Norge.