Avdeling stråleterapi 30 år - feiret med åpen dag

- Fremragende behandling forutsetter et fremragende arbeidsmiljø

– Vi tror den virker, sier klinikksjef Arne Solberg med et smil om den nye lineærakseleratoren på Avdeling stråleterapi ved Kreftklinikken.

Ragnhild Green Helgås
Publisert 07.11.2017
Arne Solberg avduker. Foto: Helgås
Klinikksjef Arne Solberg avduker den nye maskinen på Avdeling for stråleterapi ved Kreftklinikken. Foto: Ragnhild Green Helgås

Avdukingen av det nye behandlingsapparatet var en del av 30-årsmarkeringen til avdelingen 7. november. Stråleterapi er et fagfelt hvor den teknologiske utviklingen de siste tiårene har vært særlig framtredende, og som har satt sitt preg på arbeidshverdagen. Siden tusenårsskiftet har verken mengden utstyr eller antall personell endret seg noe særlig, men produksjonen har økt med 50 prosent. Det vitner om en unik evne til tilpasning, ifølge klinikksjef Solberg.
 Forbedringsarbeid og utnyttelse av ressurser handler mye om personalets holdninger, og Avdeling stråleterapi er et forbilledlig eksempel på hva som er mulig. Jeg får utelukkende gode tilbakemeldinger fra pasienter som har vært innom avdelingen, og de har nesten ikke ventetid. Fremragende behandling forutsetter fremragende arbeidsmiljø, og Avdeling stråleterapi er i så måte et ideal, sa Solberg på markeringen.

Omtrent 50 personer var til stede under avdukingen. 30-årsjubileet ble feiret med åpen dag i avdelingen, demonstrasjoner, omvisninger, utstilling og servering.​

Tester maskinen. Foto: Helgås
Tester nymaskinen. Foto: Ragnhild Green Helgås
utstilling. foto: Helgås
Utstilling og historisk tidslinje. Foto: Ragnhild Green Helgås