– Økt kunnskap om delirium er sårt tiltrengt

Onsdag 14. mars arrangeres «World Delirium Awareness Day» på initiativ fra organisasjonene for deliriumforskning i Europa, Nord-Amerika og Australia. På St. Olav markeres dagen blant annet med stands og undersøkelse i akuttmottaket.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 13.03.2018

​Hensikten med markeringen er å øke oppmerksomheten rundt tilstanden delirium, men også å øke selve bruken av ordet «delirium». Delirium er en akutt forvirringstilstand som opptrer i forbindelse med sykdom. Alle kan utvikle delirium, og tilstanden er svært vanlig, men den opptrer hyppigst hos eldre pasienter.

Vil forvirring til livs

Én av tre gamle på en vanlig sengepost får påvist tilstanden, og 75 prosent av intensivpasienter får delirium, forteller stipendiat og geriater Sigurd Evensen, som sammen med avdelingssjef og geriater ved Medisinsk klinikk, Ingvild Saltvedt, fronter markeringen ved St. Olavs hospital onsdag.

– Noen tror fortsatt at delirium kun dreier seg om alkoholabstinens. Bruken av synonymer som «intensivpsykose», «postoperativ forvirring» og «akutt encefalopati» forvirrer ofte mer enn det oppklarer, sier han.

Pasienter med delirium har økt dødelighet, økt risiko for utvikling av demens og økt risiko for å havne på sykehjem. Denne pasientgruppen kan være krevende for helsepersonell og pårørende, og tilstanden er assosiert med flere komplikasjoner, økt liggetid og økte kostnader.

Undersøkelse i akuttmottak

Onsdag 14. februar ønsker initiativtakerne å nå ut til både helsepersonell og besøkende gjennom å stå på stands ved kantinene på Nevrosenteret, Hjerte-lunge-senteret og Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital. Dette skjer mellom 10.30 og 12.30.

Evensen har også tatt initiativ til en undersøkelse om forekomsten av delirium i elleve norske akuttmottak denne dagen.  På St. Olav vil geriateren være i akuttmottaket hele dagen for å undersøke forekomsten av delirium blant de over 75 år.

– Der vil jeg også snakke om delirium med leger, sykepleiere, pasienter og pårørende, sier han.

– Vil redde liv

I en kronikk trykket i Adresseavisen 3. februar skriver Saltvedt og Evensen at økt kunnskap om tilstanden er sårt tiltrengt, og at de opplever at pasienter, pårørende og helsepersonell er ukjente med delirium, både som tilstand og begrep.

– Vi håper alle forstår at delirium er en viktig og vanlig tilstand som har vært stemoderlig behandlet, men der pasientenes utsikter kan bedres betydelig med økt kunnskap og enkle grep, skriver de.

– Dersom vi i større grad klarer å forebygge delirium vil vi redde liv, gjøre flere i stand til å bo hjemme lengre og spare store summer.