– Vi starter med helt blanke ark

Eiendomssjef Åge Lien var med da det i 2002 ble lagt frem planer for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka. Disse ble det ikke noe av. 15 år senere vil han se fremover og ikke tilbake på de gamle planene.

Frode Nikolaisen
Publisert 31.01.2017
Sist oppdatert 16.02.2017

– Det vi ser på skjermen her er modeller fra 2002, disse skal vi bare glemme. For å unngå at vi havner i gamle tankebaner, starter vi denne prosessen med helt blanke ark, sier Åge Lien.

Eiendomssjef Åge Lien viser frem planene fra 2002. Lien vil ikke at disse skal brukes i det videre arbeidet.
Eiendomssjef Åge Lien viser frem planene fra 2002. Lien vil ikke at disse skal brukes i det videre arbeidet. Foto: Frode Nikolaisen

En stor dag for St. Olav

Eiendomssjefen ved St. Olavs Hospital står på kick off-arrangementet for det nye sikkerhetsbygget på Østmarka. Styret ved St. Olavs Hospital har bedt om at en konseptrapport presenteres i løpet av 2017, og arrangementet fredag 27. januar er ment som selve oppstarten i planleggingen. Slik sett passet det godt at styreleder Anne Breiby var den første som tok ordet under kick off.

– For St. Olav er dette en stor dag, det er starten på jobben med å gjøre noe med sikkerhetsavdelingen ved sykehuset. Dessverre er det lenge siden Brøset oppfylte de kravene som St. Olavs Hospital stiller til sin bygningsmasse, sier Breiby.  

– Med vår visjon om fremragende behandling, er det viktig at rammebetingelsene for å utøve visjonen er til stede.

Styreleder Anne Breiby er klar på at det nye sikkerhetsbygget er noe som er ønsket av styret ved St. Olavs Hospital.
Styreleder Anne Breiby er klar på at det nye sikkerhetsbygget er noe som er ønsket av styret ved St. Olavs Hospital. Foto: Frode Nikolaisen

Mål om en økonomisk plan

Anne Breiby var klar på at et nytt bygg for sikkerhetsavdelingen er sterkt ønsket av St. Olav-styret og at de ser frem til å bli presentert konseptrapporten i desember.
– Samtidig er det viktig å si at den økonomiske planen ikke er helt på plass, men målet er at dette er i orden når rapporten er klar, sier Breiby og ønsker lykke til i det videre arbeidet. 

For administrerende direktør Nils Kvernmo kunne ikke omgivelsene for kick off passet bedre. Godt plassert i møterommet «Nils Arne» og med utsikt mot indre bane på Lerkendal stadion, benyttet han muligheten til å sitere sin sambygding og navnebror flere ganger.

– Dette er faktisk det første bygget i Norge som skal bygges spesifikt for bruk innenfor sikkerhetspsykiatrien. Samtidig merker jeg skepsisen blant flere, mange tenker nok at denne planleggingen har vi vært med på før. Men sett i ettertid skal vi være glad for at vi ikke bygde nytt i 2003, det hadde ikke blitt like bra som det vi skal bygge nå, sier Nils Kvernmo. 

Samles på Lade og Øya

– Fleksibiliteten i det nye bygget blir svært viktig. Det er vanskelig å vite i dag hvordan sikkerhetspsykiatrien skal drives om 15-20 år. Nils Arne Eggen sier ofte; de viktigste kampene er de som ikke er spilt. Det er der vi er nå, sier Kvernmo.

Administrerende direktør Nils Kvernmo er i likhet med flere, opptatt av at det nye bygget bygges fleksibelt.
Administrerende direktør Nils Kvernmo er i likhet med flere, opptatt av at det nye bygget bygges fleksibelt for å møte fremtidens behov. Foto: Frode Nikolaisen


I likhet med styreleder er direktør Kvernmo opptatt av at fagmiljøet må planlegge bygget med utgangspunkt i at finansieringer kommer på plass. Som kjent avhenger dette av enighet rundt salget av tomtearealene på Brøset som skal sikre St. Olavs Hospital 275 millioner kroner.

For divisjonssjef Liv Sjøvold i Psykisk helsevern, er dette starten på en plan der Øya og Lade vil være hovedområdene i Trondheim for det psykiatriske pasienttilbudet ved St. Olav. Dette inkluderer også tanken om at nytt psykiatrisenter på Øya.
– Det nye sikkerhetsbygget er ikke bare et nytt bygg, det er også organisasjonsutvikling. Det vil kreve mye av oss, det må vi ikke undervurdere, sier Sjøvold.

– I tillegg må bygget fungere fra første dag, derfor blir planleggingen som starter i dag veldig viktig.

Tunge fagmiljø samles

Også Sjøvold trekker frem behovet for et fleksibelt bygg som kan tilpasses fremtidens pasienttilbud. Hun er også opptatt av at det nye bygget utformes på en måte som fremmer tilfriskning og hun er opptatt av å trekke erfaringer fra arbeidet med det nye akuttbygget på Østmarka som nå snart er ferdigstilt.

– Med flere tunge fagmiljø samlet på Østmarka blir det også lettere for miljøene å samarbeide seg i mellom, sier Sjøvold.

Divisjonssjef i Psykisk helsevern Liv Sjøvold, har et langsiktig mål om å samle psykisk helsevern i to hovedbaser.
Divisjonssjef i Psykisk helsevern Liv Sjøvold, har et langsiktig mål om å samle psykisk helsevern i to hovedbaser, på Øya og på Lade. Det nye sikkerhetsbygget er en start på denne samlingen. Foto: Frode Nikolaisen


Eiendomssjef Åge Lien er som nevnt opptatt av å starte med blanke ark. Modellene og tegningene fra 2002 skal holdes utenfor det videre arbeidet, selv om selve tomta er den samme som ble utredet den gangen.
– Vi skal allerede nå ta innover oss at det er et følsomt sted vi skal bygge på i kulturlandskapet på Lade. Det er helt sikkert mange som vil ha ulike meninger om dette, men jeg tror i sum dette kommer til å bli et bra prosjekt, sier Lien.

– Og til dere som skal være med i planlegging og konseptutredning, vær engasjerte allerede fra starten av. Det er nå i år vi kan påvirke og planlegge dette så godt som mulig. Jo lenger ut i det videre prosjektet vi kommer, jo vanskeligere blir det å gjøre endringer uten å gå på kraftige økonomiske smeller.