Bekjemp sykehusinfeksjoner - det ligger i dine hender

BLOGG: Håndhygiene er ingen privat sak, ikke noe man avgjør selv. Bare du kan jobbe med den mannen eller den kvinnen du ser i speilet, skriver regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth.

Publisert 05.05.2017

I'm Starting With The Man In The Mirror, I'm Asking Him To Change His Ways…

Jeg tror ikke Michael Jackson tenkte på forebygging av sykehusinfeksjoner eller å hindre spredning av resistente mikrober da han skrev sangen Man In The Mirror, men teksten passer veldig bra til årets markering av håndhygienens dag. Verdens helseorganisasjon (WHO) ber oss ta opp kampen mot sykehusinfeksjoner og spredning av antibiotikaresistens, og oppfordrer oss til å ta saken i egne hender. Det hjelper ikke å skylde på at kollegaen gjør det dårligere enn seg selv, eller klage over at doktor Anna eller sykepleier Hans slurver med håndhygiene. Her er det opp til en selv, og bare du kan ta kampen! Håndhygiene er ingen privat sak, ikke noe man avgjør selv. Bare du kan jobbe med den mannen eller den kvinnen du ser i speilet. Du må selv gjøre en forandring slik at helsetjenesten skal bli bedre for våre pasienter, for at morgendagens helsetjeneste fortsatt skal være trygg og for at avansert medisin skal kunne fortsette som før.

St. Olavs Hospital benytter nå i sitt arbeid knyttet til Reduksjon av sykehusinfeksjoner profesjonell håndhygiene som nøkkeltiltak for å forbygge sykehusinfeksjoner. Helsepersonell og annet personell i sykehuset blir observert av kollegaer i sin håndhygienepraksis, jamfør WHOs mal for dette. Det er første gang i norsk helsevesen at et slikt arbeid blir gjort i en så stor skala. Vi har først og fremst avdekket god håndhygiene blant mange ansatte i sykehuset, men fortsatt er det helsepersonell som risikovurderer sin egen håndhygienepraksis, tross gode argumenter for når profesjonell håndhygiene skal utføres.

Håndhygienens rolle

Nå som håndhygieneobservasjon er blitt kjent og flere er blitt fortrolige med å bli observert, tror vi at vi skal kunne øke etterlevelsen av «Fem anledninger for håndhygiene» slik at sykehusinfeksjoner forebygges og spredningen av antibiotikaresistente bakterier bremses.

I Helse Midt-Norge ønsker vi å tilby pasientene en fremragende helsetjeneste.
Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko, og det hender at pasienter blir unødig skadet i møte med helsetjenesten.  Det å jobbe aktivt for å forebygge infeksjoner er en del av det å tilby pasientene en trygg og sikker helsetjeneste. For å unngå uønskede hendelser som sykehusinfeksjoner i helsetjenesten og oppnå god pasientsikkerhet, kreves det økt etterlevelse av smitteverntiltak blant helsepersonell. Fremragende helsetjeneste er avhengig av framragende smittevernarbeid - blant alle som arbeider i helsetjenesten.

Håndhygiene er, så banalt som det kan høres ut, fortsatt det viktigste våpenet mot sykehusinfeksjoner og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Håndhygieneveilederen

Hanskebruk er valgt som tema for den nasjonale markeringen av håndhygienedagen 5. mai 2017. Rene engangshansker er et viktig hjelpemiddel for effektiv håndhygiene og for å hindre kryss-smitte, men de kan virke mot sin hensikt ved feil bruk. Vi vet at det ofte skjer feil ved hanskebruk i helsetjenesten. Når hanskene tas av, er det opptil 30 prosent som har forurensede hender. Mange unnlater å utføre håndhygiene etter at hansker er benyttet, og de urene hendene kan dermed spre smittestoffer. I år utfordres helsepersonell til å utføre håndhygiene til rett tid. Vi oppfordrer også sykehusledelsen til å støtte opp om håndhygienearbeidet og sette det på dagsorden for sin helseinstitusjon/avdeling. Kampen mot sykehusinfeksjoner er kampen mot den usynlige fienden.

Video: Hansker erstatter ikke håndhygiene

Rene hender redder liv. Vår praksis speiler kvaliteten på helsetjenesten vi tilbyr, og er ikke bare et øyeblikksbilde i et speil på veggen. Vær et godt forbilde og ta opp kampen mot sykehusinfeksjoner.

Det ligger i DINE hender.