Bli med å teste ut mobilbasert behandlingsprogram mot migrene

Vi søker er ungdom i alderen 12-18 år som sliter med episodisk hodepine og er interessert i smarttelefoner og/eller mobil teknologi.

St. Olavs hospital
Publisert 12.09.2017
Sist oppdatert 16.10.2017
En person med håret som blåser i vinden
Foto: colourbox.com

​Vi trenger ungdommer med migrene for å hjelpe oss å evaluere brukervennligheten til et mobiltelefonbasert behandlingsprogram med biofeedback som forebyggende behandling ved migrene.

Mobiltelefonen kobles til trådløse, bærbare sensorer som måler muskelspenning og temperatur. Disse målingene brukes til å lære brukeren teknikker for å redusere antall hodepineanfall. Programmet vil i tillegg inneholde andre spennende funksjoner som hodepinedagbok, spillifisering og tilkobling av VR-briller.

Deltakeren må ha mellom 2 og 6 anfall per måned, og kan ikke bruke forbyggende medikamenter mot migrene under deltakelsen.
 

Ønsker dere mer informasjon ta kontakt med:

Gøril Bruvik Gravdahl
Forskningssykepleier
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Telefon: 72 57 51 47
E-post: goril.b.gravdahl@stolav.no