THE INTERNATIONAL SPINAL CORD INJURY COMMUNITY SURVEY (INSCI)

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 22 land fra alle verdensdeler.

Geir Arne Skogstad
Publisert 23.10.2017
Sist oppdatert 25.11.2020
mann i rullestol på gressslette


Formålet med undersøkelsen er å beskrive livssituasjonen for personer med ryggmargsskade og identifisere faktorer som har sammenheng med:

  • helsetilstand og funksjonsnivå
  • levekår
  • arbeid og deltagelse i samfunnet
  • livskvalitet.

Studien er et viktig verktøy for å få svar på områder som bør forbedres og prioriteres innen ivaretakelse av ryggmargsskadde.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.


Samarbeidspartnere

Les mer om studiet på prosjektets hjemmeside

Gjennomføring og resultater

Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført i til sammen 22 land i perioden 2017-2019. Totalt har 12 591 personer med ryggmargsskade besvart spørreskjemaet, hvorav 610 fra Norge.

Deltakelsen i studien fra Norge var fra de som har vært innlagt til primærrehabilitering etter en ryggmargsskade ved en av de tre spinalenhetene i perioden 2000-2016.

Det jobbes nå med dataanalyse og publisering av resultater (flere publikasjoner er allerede ute).

Her finner du oversikt over de publikasjoner som allerede er ute

For mer informasjon kan du kontakte prosjektleder Vegard Strøm på telefon 906 32 891 eller e-post vegard.strom@sunnaas.no.