En helsetjeneste for alle

Marianne Eidem Fostervold jobber for at alle pasienter og brukere av St. Olav skal motta og oppfatte sykehusets helsetjenester på en likeverdig måte.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 17.10.2017
Sist oppdatert 03.07.2020

– Å sikre at informasjon og tilbud når ut til alle pasienter og at alle klarer å nyttiggjøre seg helsetjenestene på en likeverdig måte, er helt essensielt for å klare å gjennomføre gode endringer i helsetjenesten, sier Fostervold, som arbeider i et engasjement til februar 2018 som rådgiver i likeverdige helsetjenester, organisert under Prestetjenesten ved St. Olav.

 

Marianne Eidem Fostervold er rådgiver i likeverdige helsetjenester på St. Olav. Foto: Christina Yvonne Olsen
Marianne Eidem Fostervold er rådgiver i likeverdige helsetjenester på St. Olav. Foto: Christina Yvonne Olsen

 

Kulturforskjeller

Mye handler om innvandrere, språkforståelse og kulturforskjeller. I sin stilling skal Fostervold ha ansvar som koordinator i nettverket Kulturforståelse og kommunikasjon, der hun skal jobbe aktivt for å få gjennomført tiltak. Hun skal også lage systemer for å fange opp aktuelle problemstillinger.
– Vi har eksempler på at utenlandske kvinner takker nei til behandling, og vi forstår ikke hvorfor. Skjønner de ikke at de dør uten behandling, tenker vi da. Det kan handle om skam rundt hvilken kroppsdel det er, og om kulturelle forestillinger rundt det å ta i mot behandling. Da trenger vi bedre forståelse og enklere kommunikasjon, sier Fostervold.

Et annet illustrerende eksempel er faren som ikke hadde forstått at barnet hadde en kronisk sykdom, og beskjeden fra legen om å ta medisin resten av livet ble tolket som «ta medisin, bli frisk». Faren skjønte ikke at medisinen skulle hentes ut flere ganger på apoteket. Heldigvis ble misforståelsen oppklart av en oppmerksom lege.

– Rehabilitering er også et utfordrende område, da innvandrere kan ha en annen oppfatning av det å være syk kontra å være frisk. Det finnes ikke noe i mellom, syke ligger i senga si og blir pleiet til man blir frisk. Med det som utgangspunkt kan det være utfordrende å forklare hvorfor den syke skal opp av senga, vi trenger både enklere kommunikasjon og opplæring i hvordan det norske helsesystemet fungerer, sier Fostervold.

Kvalitet og pasientsikkerhet for alle

Fostervold har nylig jobbet fram en plakat med regler i samarbeid med Nyfødt intensiv, som skal tydeliggjøre at foreldrene ikke kan ta med nyopererte barn ut av avdelingen, og at de må være stille. Den er laget på norsk og engelsk, og det arbeides med en arabisk utgave også, og flere andre språk.
– Også har vi et samarbeid med biblioteket som går på tilgjengelig litteratur og filmer om hvorfor og hvordan man tar blodprøver. Mange små tiltak kan utgjøre en stor forskjell, sier Fostervold, og poengterer at likeverdig helsetjenestetilbud også handler om de grunnleggende ulikhetene i hele befolkningen; kjønn, alder, økonomi, religion og livssyn, bosted og så videre.
– Jeg jobber for en likeverdig helsetjeneste, og det henger sammen med kvalitet og pasientsikkerhet - for alle, avslutter Marianne Eidem Fostervold.