Endringer i innleggelsesrutiner ved Medisinsk avdeling Orkdal sommer 2017

Vi reduserer antall senger i drift på Orkdal i sommerferien, og holder derfor flere senger åpne i Trondheim for å kunne ta i mot økt antall pasienter.

Publisert 11.05.2017
Sist oppdatert 18.05.2017

St. Olavs hospital har besluttet at antall senger ved Medisinsk avdeling Orkdal i sommerferieperioden 2017 reduseres fra 48 til 30 senger.

Perioden det gjelder er fra fredag 23. juni til mandag 21. august.

I Trondheim holdes flere senger åpne i denne perioden sammenlignet med tidligere somre, for å kunne motta økt antall pasienter fra Orkdalsregionen. Det innebærer at Medisinsk klinikk drifter 8 flere senger, Kreftklinikken drifter 6 flere senger, og Observasjonsposten drifter alle sine senger gjennom hele sommeren.

Prinsipper for pasientfordeling fra fredag 23. juni til mandag 21. august (uke 26 – uke 33):

1. Det gjøres ingen endring i fordelingen av pasienter med akutt hjertesykdom mellom Orkdal og Trondheim, uansett kommunetilhørighet.

2. Alle pasienter med mistenkt hjerneslag skal til Trondheim uansett kommunetilhørighet.

3. Alle øvrige indremedisinske pasienter, som er hjemmehørende i kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Bjugn og Åfjord, skal innlegges direkte til St. Olavs hospital, Trondheim.