Enkle inngrep berger liv

St. Olav og NTNU har de siste årene bidratt til en betydelig kapasitetsøkning i helsevesenet i Sierra Leone, et land som i 2008 hadde totalt 10 kirurger på 5, 7 millioner innbyggere.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 14.07.2017

I vår mottok de til sammen 27 utlærte studentene - som er lokalt helsepersonell - et endelig bevis på at de har gjennomført den 2-årige videreutdanningen i kirurgi som utspringer fra fagmiljøet på St. Olav og NTNU. En rekke kirurger, anestesileger, operasjonssykepleier og radiologer fra sykehuset har de siste årene reist til Afrika for å bidra som trenere, med lønn fra St. Olav.

Foto:Peter Jørgensen & Håkon Bolkan overrekker synlig bevis på at student Amara Conteh har bestått den kirurgiske opptreningen.
Peter Bo Jørgensen og Håkon Bolkan, St. Olav, overrekker synlig bevis på at student Amara Conteh (t.h.) har bestått den kirurgiske opptreningen. Foto: CapaCare

– Det er lokale leger og såkalte «community health officers» (i sjiktet mellom sykepleier og lege) som har vært gjennom denne videreutdanningen i kirurgi. Inngrep som i Norge ses på som relativt enkle og ukompliserte, kan ha en avgjørende rolle der. Vi har blitt veldig godt mottatt med opplæringen vår, og blir anerkjent for arbeidet som gjøres. Studentene blir også veldig flinke. Sykehuset og NTNU har vært til stor hjelp, og har i høyeste grad bidratt til at dette er mulig, forteller sykepleier i Akuttmottaket på St. Olav og styremedlem i CapaCare, Magnus Endal. CapaCare er den humanitære organisasjonen som driver det kirurgiske treningsprogrammet, og den utgår fra fagmiljø ved St. Olav.

Barseldød

Kursene er meget intensive, og studentene er leger og community health officers. Når de er ferdige med utdanningen, skal de kunne utføre kirurgiske inngrep på egen hånd.
– Det primære er blindtarmoperasjon, brokkoperasjon og keisersnitt. Spesielt utgjør det en stor forskjell at de trenes til å utføre keisersnitt, da Sierra Leone er blant de tre landene i verden hvor flest mødre dør i fødsel. Det er mye der behovet ligger, forteller Endal. I tillegg lærer studentene inngående om hygiene, spesielt sterilisering av operasjonsutstyr.

Herman Lonnee fra St. Olav underviser helsepersonell i Sierra Leone. Foto: CapaCare
Herman Lonnee fra St. Olav underviser helsepersonell i Sierra Leone. Foto: CapaCare

– Det er klart det er en annen standard på bygg og utstyr der enn her, men det blir man vant til, fortsetter Endal, og forteller at det er inntak av studenter to ganger årlig. Rekruttering av trenere skjer fortløpende. 

Les mer om rekruttering på CapaCare sine nettsider

Tilbake til landsbygda

Utdanningen baserer seg på et modulbasert system, der studentene de første seks til ni månedene er på et sykehus som er tilknyttet organisasjonen. CapaCare jobber ut fra et sykehus som ligger i Masanga i provinsen Tonkolili i Sierra Leone, et sykehus som tidligere var en koloni for leprapasienter. Hele området har også tidligere vært fullstendig ødelagt av borgerkrig.

Kirurg Lesley Hunt. Foto: CapaCare
Kirurg Lesley Hunt i aksjon. Foto: CapaCare

– Første gang jeg var her, var det ikke innlagt vann og kun strøm fra generator. Det er en halvtime på grusvei til nærmeste landsby. Dekningen av helsetilbud per innbygger på landsbygda har vært ekstremt dårlig. Tanken er at vi skal bidra til å få helsevesenet tilbake til distriktene, for det er der folk bor. Enkelte ting en kirurg gjør, kan enkelt læres videre. Og det berger liv, avslutter Magnus Endal.