Forbereder finansiering av Senter for psykisk helse

Styret ved St. Olavs hospital ble i dag orientert om Senter for psykisk helse. – Vi har fått en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om vi er klar til å gå videre med dette arbeidet som en del av ny universitetscampus, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Marit Kvikne
Publisert 15.06.2017
Sist oppdatert 19.06.2017

– Det betyr at vi må ta stilling til om vi vil at campus skal inneholde et senter for psykisk helse, hvordan vi kan finansiere vår del, og ikke minst hvilke konsekvenser det har for virksomheten i Psykisk helsevern fremover, sier Kvernmo.

En sak om hvordan sykehuset kan reise kapital til senteret vil bli lagt frem i ekstraordinært styremøte i sommer.

Fullfører universitetssykehuset på Øya

Forespørselen er rettet til Helse Midt-Norge, og kommer på bakgrunn av en felles satsing i St. Olavs hospital og NTNU. 
– Utbyggingen av St. Olavs hospital er ikke ferdig før vi har et senter for psykisk helse på plass. Det er slått fast gjennom flere styrebehandlinger, og nå er dette en del av en samlet universitetscampus sentralt i Trondheim, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo. 

En del av campus


Senter for psykisk helse er beskrevet i sykehusets strategi «Fremragende behandling», og et viktig satsingsområde i samarbeidet med NTNU. Dette er konkretisert i sykehusets forbedringsprogram, hvor det heter at St. Olavs hospital skal bidra aktivt inn i prosjektorganisasjonen for campusutvikling ved NTNU med mål om å få etablert et senter for psykisk helse som en del av en fremtidig samlet campus. 

Senter for psykisk helse, som tidligere ble omtalt Psykiatrisenter, var en sentral føring da styret vedtok Utviklingsplan for psykisk helse og i senere styrevedtak.

Helse Midt-Norge, som fikk forespørselen fra Helse- og omsorgsdepartementet, tar i dag ikke stilling til hvordan det er mulig å realisere senteret. De ber St. Olavs hospital redegjøre for om sykehuset ønsker et Senter for psykisk helse, og hva som skal til for å finansiere senteret på egen kjøl, som en del av en samlet campus ved NTNU. 

Pasienthotellet blir nøkkelen


Finansieringsmuligheten har tidligere vært drøftet i St. Olav-styret, og den største muligheten i å frigjøre kapital ligger i et mulig salg av pasienthotellet. I dag eies hotellet av St. Olavs hospital, men er siden starten driftet av Norlandia Omsorg. 
– En av de viktigste vurderingene nå, blir om vi kan selge bygget som huser pasienthotellet og samtidig sikre muligheter for fortsatt pasienthotelldrift. Dette blir sentralt i saken til styret i slutten av juni. Samtidig vil det være aktuelt å vurdere om det er mulig å selge andre eiendommer, sier Kvernmo. 

Senteret vil bli et sameie mellom St. Olavs hospital og NTNU, på lik linje med resten av anlegget på Øya. Planene som foreligger i sykehusets utviklingsplan for psykisk helse og i NTNUs campus-prosjekt beskriver hvilke funksjoner som skal inngå i et nytt senter.