Foretar brukerundersøkelse i fem klinikker

I forbindelse med informasjonskampanjen «Bare spør», som arrangeres ved St. Olav i september, gjennomføres en brukerundersøkelse i uke 24.

Publisert 13.06.2017

«Bare spør» er en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». En undersøkelse gjennomført av det nasjonale programmet, viser at en av fire pasienter har ubesvarte spørsmål og bekymringer. Grunnen til at de ikke stiller spørsmål er blant annet at de ikke ønsker å være til bry og at de oppfatter helsepersonell som travle. 

– Vi har grunn til å tro at resultatene fra den nasjonale undersøkelsen ikke viker spesielt fra St. Olavs Hospital. Derfor søker vi nå et lokalt løft på pasientkommunikasjonen, sier kvalitetssjef Merete Blokkum, prosjektleder for «Bare spør» ved St. Olav.

Sammen med Brukerutvalget ønsker St. Olavs Hospital å styrke pasienter og pårørendes mulighet til å påvirke sikkerhet rundt egen behandling og bygge en kultur hvor helsepersonell oppfordrer til å stille spørsmål.

For å ha et godt og ferskt grunnlag for det videre arbeidet, gjennomføres derfor en brukerundersøkelse hos inneliggende pasienter og poliklinisk behandlede pasienter ved Kvinneklinikken, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken og Divisjon psykisk helsevern (Nidaros DPS og Orkdal DPS).

Undersøkelsen planlegges gjentatt i oktober for å spore eventuelle endringer og forbedringer.

Kampanjeuken, som vil merkes for både ansatte, pasienter og pårørende, arrangeres i uke 38 (18. til 22. september).