Så nært pasientens hjem som mulig

Forskningspris for fokus på samhandling

Helse Midt-Norges forskningspris for 2016 tildeles professor Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal) for forskning som har muliggjort god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten så nært pasientens hjem som mulig.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 07.06.2017
Sist oppdatert 06.07.2020

Se film fra utdelingen

Det er Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge som hvert år tildeler forskningsprisen i Helse Midt-Norge, og utdelingen i år er den trettende i rekken.
– Jeg er rørt, og det er en ære og en glede å motta denne prisen. Det stimulerer til å forske videre. Tusen, tusen takk, sa Marit Kvangarsnes da hun fikk prisen under siste del av den regionale forskningskonferansen.
– God forskning er teamarbeid. Uten brukere blir det ingen forskning. Det er altså syke personer som stiller opp for at vi skal kunne utvikle helsetjenestene. Takk til dem, og takk til kolleger og fagmiljø som har backet oss, sa den andre prisvinneren,Torstein Hole.

Forskningspris1.jpg

Torstein Hole og Marit Kvangarsnes mottar prisen av Snorre Ness. Foto: Christina Y. Olsen

Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge skriver i sin begrunnelse at de gir Forskningsprisen 2016 for et arbeid som er utført innenfor et område som er meget viktig på mange måter. Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste er og blir meget sentralt i årene framover. Derfor er det prisverdig at det forskes på områder hvor pasientforløp og pasientbehandling utfordres, og hvor desentraliserte løsninger må finne sin plass på akseptable måter for alle parter.
Videre begrunnes tildelingen med at forskningen holder høy vitenskapelig kvalitet, og vil komme pasient og pårørende til gode gjennom bedre behandlingstilbud, ettersom det settes fokus på bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste / pasientbehandling så nært hjemmet som mulig.

Samhandlingsforskningen tilfører ny kunnskap om innovasjon i helsetjenester i tilknytning til samhandlingsreformen, og vil være til nytte for utviklingen i næringslivet, offentlig sektor, deriblant miljøet i Helse Midt og NTNU.
– Det er en glede og en ære at jeg på vegne av Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge kan overlevere Kvangarsnes og Hole denne forskningsprisen. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 150.000 kroner, sier leder i Regionalt brukerutvalg, Snorre Ness.

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge. RBU består av 10 medlemmer som er valgt av styret i HMN RHF, men som er tilknyttet og foreslått av organisasjoner og skal representere pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

Vi gratulerer med prisen!

Forslag til kandidater til Forskningsprisen kommer inn fra helseforetakene i Midt-Norge. Nedenfor kan du se tidligere års vinnere.

2015: Behandling av pasienter med kronisk smarte og pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, professor Petter Christian Borchgrevink.
2014: Behandling av barn OCD i forhold til komorbiditet og livskvalitet, Bernhard Weidle.
2013: Ultralyd/»lommeultralyd» i klinisk praksis, Håvard Dahlen.
2012: Psykisk helse hos unge voksne født med lav fødselsvekt, Line K Lund
2011: Smertebehandling ved kreft i livets sluttfase, Pål Klepstad.
2010: Risikofaktorer for tilbakefall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge, Trond Nordfjærn.
2009: Bedre behandling for psykiatriske pasienter. Marit Svindseth.
2008: Hemokromatose. Arne Åsberg, Kristian Hveem, Ketil Thorstensen.
2007: Brystkreft. Anne Irene Hagen.
2006: Individuell plan. Solfrid Vatne.
2005: Slagbehandlingskjeden. Bent Indredavik og Hild Fjærtoft.
2004: Kreftbehandling. Stein Kaasa.