Fullt sykehus

BLOGG: Etterjulsvinteren 2017 har vært den mest krevende noensinne for St. Olavs Hospital. 13 år på rad med krav til effektivisering merkes, skriver direktør Nils Kvernmo.

Nils Kvernmo, administrerende direktør
Publisert 07.04.2017
Sist oppdatert 26.10.2017

​Vi holder fortsatt våre budsjetter, aktiviteten øker og ventetidene til planlagt behandling går ned. Problemet er at vi nå normalt driver med så høy kapasitetsutnyttelse at reservekapasiteten er svært liten. Når vi får topper i ø-hjelpstilstrømmingen får vi opphopning i akuttmottaket og problemer med å plassere pasientene riktig i sykehuset.

Administrerende direktør Nils Kvernmo. Foto: Frode Nikolaisen

Også i år fikk vi toppen i øyeblikkelig hjelp-tilstrømming samtidig med at kommunene ikke tar ut ferdigbehandlede pasienter. 62 prosent av våre pasienter legges inn som ø-hjelp, og tilstrømmingen i akuttmottaket øker med fire-fem prosent per år. Hvis denne økningen fortsetter, den kommunale kapasiteten ikke økes og vi ikke klarer å forbedre vår måte å håndtere disse pasientene på, vil systemet knekke.

Vi konsentrerer oss først og fremst om å forbedre vårt eget arbeid internt i sykehuset. Fagdirektør Runa Heimstad leder arbeidet med dette. Det er definert kvalitetsindikatorer og laget en egen handlingsplan som rapporteres i Hovedledelsen og styret månedlig.

I Orkdalsregionen arbeider vi sammen med kommunene i regionen med å få etablert felles legevakt/akuttmottak med 14 observasjonssenger. Fram mot påske har trykket med hensyn til øyeblikkelig hjelp og antall ferdigbehandlede pasienter i sykehuset avtatt, men vi har fortsatt høy kapasitetsutnyttelse og vi vet at det kommer nye topper. Vi har høy prioritet til arbeidet med kontinuerlig forbedring av vår egen logistikk. Samtidig slår vi fast at overfylt sykehus over lengre tid er uforenlig med våre krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Vi må derfor også ha en beredskap for å redusere aktiviteten på planlagt behandling neste gang situasjonen oppstår.

Samtidig må vi også se på om sengetall og miks av øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling kan varieres etter sesong. Kontinuerlig forbedring er en hovedstrategi for St. Olavs Hospital. Vår forpliktelse er å levere fremragende behandling med god ressursutnyttelse. Med adresse til høstens stortingsvalg er min melding nå at ambisjonsnivået for pasientbehandling krever en noe rausere budsjettpolitikk ovenfor sykehusene. Pasientene behøver en større andel av de offentlige budsjettene framover.

God påske til pasienter, samarbeidspartnere og ansatte.