Ny e-postadresse post@stolav.no

St. Olavs Hospital har ny e-postadresse: post@stolav.no

Astrid Haugen
Publisert 09.05.2017

Som et ledd i innføring av felles postmottak for helseforetaket innføres det én felles e-postadresse post@stolav.no  for alle henvendelser til St. Olav. 

Dette innebærer at følgende e-postadresser legges ned og at henvendelser hit heretter ikke vil bli behandlet: