Nytt brukerutvalg ved St. Olavs hospital

I styremøtet torsdag 30. november, ble det oppnevnt nytt brukerutvalg for 2018-2019.

Publisert 01.12.2017

Det nye brukerutvalget ved St. Olavs hospital består i perioden 2018-2019 av:

Anne Gina Lie-Pedersen, MS-forbundet (Multippel sklerose forbundet) FFO/ST
Lise Connelly, FFM (Foreningen for muskelsyke) FFO/ST 
Halvard Kjelås, LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) FFO/ST
Anne Lein, Stoffskifteforbundet FFO/ST 
*Lars Peder Hammerstad, Norsk Revmatikerforbund (NRF) FFO/ST
Øistein Edvardsen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse FFO/MR 
*Anne Furseth, Norsk Forbund for Utviklingshemmede SAFO 
*Bjørn Fjærli, Munn og halskreftforeningen Kreftforeningen 
*Ann-Mari Romul, LMS (Landsforeningen Mot Stoffmisbruk)

(* betyr nye medlemmer).

Det vil foretas et suppleringsvalg for å innlemme ett medlem fra Nord-Trøndelag.

Som leder oppnevnes Anne Gina Lie-Pedersen, som nestleder oppnevnes Lise Connelly.