Ønsker normal- og overvektige deltakere til ny studie

Vil du vite mer om hvordan kroppen din fungerer? Vi skal undersøke hvordan kroppsmasseindeks (Body Mass Index) påvirker appetitt og metabolisme hos voksne mennesker. Sjekk kriteriene for deltakelse her.

Catia Martins
Publisert 08.08.2017

​Studien inkluderer deltakere i aldersgruppen 18 - 65 med en KMI (BMI) mellom 18 og 30.

Studien innebærer:

 • Veiing og kroppssammensetning
 • Blodprøver til å måle appetitthormoner
 • Indirekte kalorimetri (måling av energibehov i hvile og under trening)
 • Fysisk aktivitetsnivå med armband
 • Spørreskjema

Eksklusjonskriterier:

 • Vekten må ha vært stabil siste 3 måneder
 • Din jobb kan ikke være fysisk krevende
 • Du må være inaktiv, det vil si at du ikke trener fast ukentlig
 • Graviditet
 • Amming
 • Laktoseintoleranse
 • Alkohol- eller pillemisbruk
 • Bruker medisiner som påvirker appetitt eller vekt
 • Har diabetes, hjerte-karsykdom, stoffskiftesykdom, sykdom i mage-tarmregionen, psykisk lidelse


For deltakelse eller mer informasjon om studie, kontakt:


Masterstudent Guro Akersveen Bøyesen - guroab@stud.ntnu.no 
Masterstudent Karoline Haagensli Ollestad - karololl@stud.ntnu.no