Oppretter bufferpost for nyfødt intensiv

Et bakterieutbrudd ved Nyfødt intensiv har vist seg vanskelig å bli kvitt. For å unngå at nyfødte med intensivbehov smittes, opprettes en midlertidig kuvøseavdeling i et bufferområde i Gastrosenteret.

Publisert 16.02.2017

Det var i april 2016 at den første positive prøven av Klebsiella oxytoca ble registrert ved Nyfødt intensiv. Det er fra tidligere kjent at denne bakterien lett kan spres i intensivavdelinger for nyfødte. Klebsiella er en tarmbakterie som ti til 15 prosent av befolkningen er bærere av. For barn og voksne med normalt immunforsvar er bakterien ufarlig.

Etter at bakterien ble oppdaget, er den påvist hos tilsammen 13 barn. Av disse ble fem barn syke av bakterien, ingen er per i dag syke av Klebsiella-bakterien.

Etter påvist smitte ble det umiddelbart igangsatt flere tiltak ved avdelingen for å hindre videre smittespredning.
– Avdelingen har blitt smittevasket gjentatte ganger og det er skiftet ut mye utstyr. Smittede barn har blitt isolert og vi har samarbeidet tett med Folkehelseinstituttet. De vil også bistå oss i det videre arbeidet, sier klinikksjef Elisabeth Selvaag ved Barne- og ungdomsklinikken.

Det tiltaket som nå iverksettes er å ta i bruk nye arealer hvor de minste premature og sykeste nyfødte skal være. Det er disse pasientene som kan bli syke av denne bakterien og som krever et særskilt beskyttet miljø.
– Det er foreløpig usikkert hvor lenge det vil være behov for å opprettholde dette bufferarealet for nyfødt intensiv.  Det er ønskelig at de pasientene som har påvist bakterien er utskrevet, og at det ikke har tilkommet nye tilfeller før normal drift gjenopprettes, sier Selvaag.
– Det medisinske tilbudet til syke nyfødte er uendret. Det er viktig å vite, sier klinikksjefen.

Det er beklagelig for pasienter og pårørende at slike smitteutbrudd skjer. Det foreligger konkrete planer om ombygging av Nyfødt intensiv. Dette vil gi flere enerom, noe som vil bidra til å redusere risiko for utbrudd av Klebsiella oxytoca. 

Kontaktpersoner for media:
Klinikksjef Elisabeth Selvaag, Barne- og ungdomsklinikken
Telefon: 922 51 846

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon: 930 36 997